måndag 2 mars 2009

Givarkonfernes och...

Så pågår då försöken att samla in miljarder för uppbyggnad av det som kriget i Gaza förstörde. Rätt hopplöst kan tyckas, men ändå så avögrande för att kunna komma framåt. Gott att kraven på öppnande av gränsövergångarna till Gaza nu hörs från FN. Det måste väl bli FN:s olika organ som får uppdraget att börja bygga upp. Den vägen kommer det internationella samfundet runt detta med vem som har tillgång till Gaza. Det blir också märkligare om Israel hindrar FN:s organ att återuppbygga samhället. En spännande del av detta är om det internationella samfundet på detta sätt kan få ägarskap över det som byggs upp och därmed få möjlighet att kräva ersättning vid ev förstörelse...Men, det är viktigt att nu också Hillary Clinton så tydligt talat om koppling till fredsprocess och två stater. Hon och Mitchell får en viktig dialog att föra med Israels blivande primiärminister.

Noterar för övrigt att internationell rätt inte är bortglömd när Specialdmostolen i Haag nu invigts för att söka ställa till ansvar de som mrdade Libanons premiärminister al-Hariri. Här visar FN att man kan skapa förutsättningar för rättskipning. Många tror ju att det inte är möjligt, men jag hoppas...

I övrigt ska jag förbereda distriktsstyrelsen ikväll - bl a med ett svar på en Euro-motion. Hoppas hinna vara med ett tag på fullmäktige också.

Inga kommentarer: