söndag 22 mars 2009

Ultranationalister - tid att granska

Läser ännu en artikel i Herald Tribune om rapporter från Gazakriget. Här finns uppgifter om att ultranationalister varit med bland de soldater som krigade. Det är naturligen oerhört intressant med de olika rapporter som nu dyker upp kring vad som hände och hur militärne agerade. Rapporter inifrån de militära strukturerna. Kan man lita på dem? Som alltid får man väl ta både detta och annat med en nypa salt, men det skulle vara fullt möjligt. Vi vet ju att det finns många krigshetsande personer i bosättarrörelsen och att det finns religösa extreimister på flera sidor i denna konflikt. Det är klart att det dessutom finns många som till följd av vad som hände under utrymningen av Gaza har många känslor och kopplingar till området. Likaväl som det finns extremister bland palestinerna som anser att Israelerna stulit deras mark, finns det många religösa ultranationalister som ser att hela det ockuperade territoriet är mark som bestulits från dem. Jag mötte lite av detta själv när jag besökte området. Men dessa rapporter som kommer måste tas på allvar och granskas. Det måste ske av den israeliska armén men också av staten. Det är bra att soldater lyfter upp frågorna och jag hoppas bara att de leder till debatt på plats. Detta är möjligt i ett demokratiskt samhälle.

Från ultranationalism och extremism till Påven är steget...Ser att han samlade 100 000-tals Angolaner idag. Noterar också att han inte talar om demokrati och god samhällsstyrning för att komma till rätta med människors prolem. Han verkar snarare tala om guds straff när man inte följer bokstaven. Så trött jag blir - ännu en konservativ religiös ledare som vållar bekymmer.

Måhända kan det bli annat i Ryssland, problem med den rysk-ortodoxa ledaren - men för staten. Ser å andra sidan från Moskva att man har synpunkter på EU:s östliga partnerskap. Man målar i orättivsans färger. Men det är väldigt tydligt att man störs av att det inte är Ryssland som är Grannen till de forna sovjet-staterna, utan att de ser att EU också är en viktig granne till dem. Synen att mina grannar också är dina grannar verkar inte finnas, snarare ses detta som ett hot. Att grannen skulle få forma sina egna vägval verkar vara ett ännu större hot. Nu är det mycket irritation kopplat till NATO men jag undrar om Moskva inte räds ett starkare EU - för det är en annan granne än t ex Litauen och de har ju inlärt att spela ut de europeiska staterna mot varandra. Det lär nog bli rätt mycket spelande vi får se...

Inga kommentarer: