fredag 27 februari 2009

Bränder i stan..och ljus i Kairo

När jag åker hemifrån så ryker det...ur ruinerna efter två matvarubutiker. Den ena av dem tillhör mina vanliga stopp på vägen hem, för att handla upp frukost eller middagsmat. Surrealistiskt att uppleva detta i grannskapet. Jag tänker på alla de som drabbas - ägarna, personalen, alla som inte har bil och lätt kan byta daglig affär, på de som har småbutiker i grannskapet och nu tappar en magnet som drar kunder. Tänker på de som känner sig rädda i andra butiker, de som ska söka hitta svar på alla frågor och de som måste jobba i denna stickande lukt för att släcka och röja upp. Det är tufft för många och visst blir man förgrymmad på de som gjort detta. Tankarna går i många riktningar...och nog verkar det kunna finnas många villospår även här. Läser på lokaltidningens hemsida alla kommentarer och noterar att det finns de som pläderar för Nationaldemokraterna. Nog är det uppenbart att dessa mörka krafter i hemkommunen är en del av de problem vi har och måste hantera. Inte för att de stör den politiska debatten - utan därför att det de står för och söker göra fungerar som en magnet för mycket som kan skada vanliga människor. Vi har sett effekterna av detta mycket tydligt genom historien. Läser också om global intifada och ser en annan sida av samma gräsliga och förvirrade mynt. Här finns också människor som uppvisar det förtryckande och förvirrade ansikte som vi sett alltför många prov på runt om i världen. Respekt och tolerans för mänskliga rättigheter saknas totalt. Förskräckande.

Så till en ljus signal från Kairo. Att samtalen mellan Fatah och Hamas verkar ha resulterat i att man ska söka bilda en samlad regering av någon form är positivt. Hoppas man söker sig fram på vägar som signalerar lösningar och inte nya låsningar. Den palestinska tvistigheten har inte underlättat att hitta en lösning på de problem som finns i området. Om de lyckas innebär det också en utmaning för det internationella samfundet OCH för regeringsbildaren i Israel. Låt oss hoppas att också vi kan medverka till lösningar och inte nya låsningar. Den givarkonferens för uppbyggnad av Gaza som startar på måndag kommer nu att hållas i ljuset även av det som kommer ut från Kairosamtalen. Försiktigt och avvaktande ..men ändå förhoppningsfull.

Inga kommentarer: