tisdag 29 september 2009

Avknoppning

Debatten om avknoppning är välkommen. För Centerpartiet i Stockholms län har vi haft den en längre tid. Vi insåg att det fanns uppenbara problem när vi granskade hur det såg ut i länets kommuner. Det saknades ett tdligt lagstöd och det var uppenbart att alla kommuner hanterade detta olika och vissa med betydande osäkerhet. Vi, som alltid tar på småföretagarnas glasögon, såg att avknoppningarna också innebar en direkt osund konkurrens. När avknoppningarna gick till anställda så utestängdes andra aktörer från möjlighet att delta i förbättringsarbetet. Det innebar en konkurrensnedvridning när verksamhet avvecklas till bestämd mottagare.

Utifrån vårt ansvar för skattebetalarnas pengar så är en försäljning till underpris naturligtvis också fel.

Det är bra att de nu stoppas - men det hade varit bättre om detta skett tidigare. Det centrala för oss nu är att fortsätta kämpa för mångfald och valfrihet med p0ängsystem o d, samt att utnyttja Lagen om Valfrihet i vården och omsorgen. Det handlar om att se människors möjligheter och utveckla system som främjar deras möjligheter. Men då får vi agera snabbare när vi ser att vi gått in i en återvändsgränd. Ut ur den - NU.

måndag 28 september 2009

Från Europarådet...

Sitter nu på Europarådets höstsession i Strassbourg. Föruom valet av Gneralsekreterare som nu verkligen ska äga rum imorgon, ska vi diskutera slutsatser av Rysslands agerande i SydOssetien och Abchasien. De har inte brytt sig något om de resolutioner som vi antagit, om den diskussion vi haft. Snarare har utvecklingen gått i fel riktning. Det gäller då inte vem som startade kriget längre, det handlar om att leva upp till mänskliga rättigheter och de regler vi alla sagt skall gälla.

För min del kommer jag att rösta för att ta bort de ryska parlamentarikernas rösträtt. Det är ett av de få instrument vi har i verktygslådan - efter monitoring, efter återkommande uppmaningar, efter fruktlös dialog så gäller detta eller att utesluta Ryssland. Det finns de som inte vill utesluta rösträtt - även i vår ALDE-grupp. Men med den hållning så urvattnar vi hela meningen med denna förening.

För övrigt är det inspirerande att se FDP:s framgångar i Tyskland. Se, lär och gör...;D

onsdag 23 september 2009

Bodströmsamhället frontar

Spännande att höra - Thomas Bodström - han som gav övervakningssamhället ett ansikte ska nu fronta socialdemokraterna i Stockholms län. Innebär det att socialdemokraterna ska ta upp kampen med moderaterna om lag och ordning? Eller om mer övervakning? Eller ska han ta en match med Jämtin om friskolorna?

Jag minns ju från den tiden då Bodström hade regeringsmakt, hur han drev på för mer övervakning på alla möjliga och omöjliga områden. Flera av de lagar vi fått införa idag, har sin bakgrund i Bodströms ivriga kamp på EU-nivå för övervakning av medborgarna - präglad av terrorismbekämpning.

Intressant också att Monas konkurrent om partiledarposteb - Pär Nuder som stod etta 2006, inte ersätts av 2006 års tvåa - Mona Sahlin, utan av Tomas Bodström. Finns det någon symbolik bakom detta från (s) i länet? Är tanken då att Mona Sahlin ska ersätta Bosse Ringholm? Finns det någon symbolik i detta?

måndag 21 september 2009

Socialkonservatismens figurer

Nu har jag drabbats av alltför många socialkonservativa inlägg för att vara tyst. Jag förstår att KD söker en ny väg, en ny plats i tillvaron när nu äktenskapsfrågan och aborterna är avklarade. Men det känns minst sagt sörjigt med allt tal om vanligt folk och ovanligt. De som har varit moralens pekfinger och krävt både det ena och det andra lagförslaget anser sig nu vara de som vill befria vanligt folk från pekpinnar. Men när jag synar bakom rubrikerna på det luddigt sagda ser man ju krönikörerna på SvD som driver på agendan - de som nu backas upp av Anka.

Suck, det är verkligen så att jag känner vinddragen från kristna högern som drar in från USA. Det är inte ett frihetsbudskap som en och annan kan förledas tro, det är en unken känsla från förr. Tillbaka - inte framåt. Inlåsning för vissa - inte befrielse av alla. Här finns alla skäl att driva på debatten och syna argumenten också när den socialkonservativa vagnen rör sig.

måndag 7 september 2009

Moraliskt utrymme

Idag har vi hört om besluut från den sittande Israeliska regeringen om godkännande av nya bosättningar. Detta förvånar inte - men det är inte acceptabelt. Det måste bli ett slut på bosättningar på ockuperad mark.

När man åker runt på Västbanken så slås man av hur mycket Israel satsar av sina skattebetalares pengar på att bygga ut nya bosättningar, infrastruktur och allt som därtill hör på ockuperad mark. Detta skulle ju kunna vara en rejäl upprustning av Västbanken, blivande Palestina om det bara gick att nå fram till två självständiga, välmående stater som erkändes av omgivningen. Men dit verkar det vara långt - idag. Hoppas på kommande möte i NY denna månad.

Personligen så känner jag att det finns ett stort moraliskt tomrum som skulle kunna fyllas. Av den Israeliska regeringen om man agerade annorlunda och av det Palestinska styret om de verkligen samlade ihop sig och drev demokrati, MR, öppenhet, antikorruption och formade en god rättsordning. Det finns verkligen möjligheter att bryta mönster och åstadkomma ett momentum. Det gäller att bryta gamla mönster för att nå fred och väståndsutveckling fr människorna i regionen. Utan att göra sig några illusioner - vågar man hoppas?

fredag 4 september 2009

Utrikespolitik - för frihet, fred och respekt

Är det Carl Bildt som sköter Utrikespolitiken helt på egen hand. Det var frågan från Svenska Dagbladet. Nej, självklart inte. Det är regeringen som sköter utrikespolitiken enligt vår konstitution och Centerpartiet ingår i regeringen. Det innebär att han faktiskt driver regeringens politik - men det ska sägas med sin personliga touch. Det blir oftast bra, som igår när det gällde IP-svar om bosättningspolitiken på ockuperade områden. Självklart samordnat, men Carl la till att Israel skulle fullt ut leva upp till Avtalet om Movement and Access från 2005. Små ord men av betydelse som jag välkomnar.

Det finns ett stort utrikespolitiskt intresse i Sverige men också en stor samsyn. I vart fall bland alla som ser att det är viktigt att driva fram en starkare gemensam EU-politik på utrikesområdet. För mig och Centerpartiet är det viktigt. Världen där ute förväntar sig mer av oss - av EU. Men, vi kan inte göra skillnad om vi träter inbördes eller kör helt egna race. När vi har samsyn - då gör vi skillnad.

För mig handlar det om människor -med samma värde och grundläggande rättigheter oavsett var på klotet man bor. Människor som är födda fria men som alltför ofta lever sina liv ofria. Ofria samhällen, ofria människor kämpar för sin frihet, för makt över sina egna liv. Det skapar konflikter, det skapar krig och ofrihet. Fred är grundläggande för frihet och för utveckling. Det är angeläget att vår utrikespolitik aktivt verkar för frihet, fred och för försoning. Fred som bara innebär att vapnen tystnar men saknar redskap att lösa bakomliggande konflikt bäddar för nya krig. Vi måste söka vara det goda exemplet - förebild snarare än pådyvlare. Det gäller oss och det gäller för hela EU. Vi ska sträcka ut en hand för att hjälpa människor att bygga utveckling och frihet. Visst kan det behövas andra insatser ibland - men då på inbjudan av ett land i enlighet med FN-stadgan eller på direkt FN-mandat. Som i Afghanistan eller utanför Somalias kust.

För mig har friheten alltid två ansikten - inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Vår frihet ger oss ett särskilt ansvar att agera internationellt för frihet, fred men också för respekt och försoning. Respekt för olikheter öppnar för försoning, för en i grunden hållbar utveckling. Även här kan EU visa historiska erfarenheter och goda förebilder. Det finns inte en lösning, en väg, en åsikt, en ideologi som är rätt - men det finns bara en värld för oss alla. Den bombar vi inte framåt - men däremot kan den bombas både bakåt och bort.

Visst finns det alltid förbättringsområden - både inom Centerpartiet och i andra partier när det gäller den utrikespolitiska debatten. Men inte i rollen som plakatbärare eller kommentator från läktarplats. Den rollen företräds så bra av oppositionen - främst då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag vill att Centerpartiet, Sverige och EU ska göra skillnad - för människors skull idag, imorgon och i framtiden.

tisdag 1 september 2009

Frihet - men också ansvar

Jag har fört många spännande samtal om frihetens gränser med kollegor från Mellanöstern och från Turkiet. De hyllar gärna vår svenska frihet - men förstår de den? Nej, knappast. Vi har passerat så många av deras gränser att det blir svåröversatt.

En av de senaste diskussionerna handlar om respekt - för olikheter. Respekt för min hållning kräver också respekt för den andres. Allt om vi anser att alla människor har samma grundläggande rättigheter och värde. Men säger någon - finns det då inte några gränser. Jo, jag försöker säga att det finns gränser - men de ska alltid kunna prövas av den enskilde. Både att vidga dem och att hävda gränserna är den enskildes rätt. De "gränstvister" som uppkommer ska den enskilde kunna få prövade i enlighet med landets lagstiftning i en öppen och oberoende domstolsprocess.

Så har vi de senaste året diskuterat rondellhundar, cartoons, men jag har då också berättat om den fria konsten och vår Jesusutställning Ecce Homo och nu senast om Anna Odells konstkupp och de studenter som gav sig på en tunnelbanevagn. Mina kollegor trodde inte sina öron. Men jag sa att de hade frihet och rätt att handla men också skyldighet att ta ansvar för sina handlingar, att dessa sista skulle prövas rättsligt. Nu har Anna Odell dömts och det var ett bra beslut. Det visar på frihetens två ansikten - rättigheter och skyldigheter. Om detta kan jag nu också berätta.