måndag 9 mars 2009

Multibiståndet...ingen given slutsats

Biståndsminister Gunilla Carlsson berättar idag sin syn på multilaterala biståndet. Övertygad om att det blir en spännande läsning att se den utvärdering hon relaterar till. Men i avvaktan på att ha läst den får jag väl vänta med egna slutsatser. Visst, effektivitet ska vi hävda - men däremot är ju hela idén med multilateralism att vi överlämnar mer makt till det gemensamma för då blir alla vinnare. Vår nya roll ska inte vara att ta vid där US slutade - säga att får vi inte som vi vill, slutar vi betala. Det är ju så de önskat styra FN och frågan att fundera över är - har det varit en framgångsrik strategi?

Däremot måste vi ju fråga oss om vi är tillräckligt effektiva som aktörer - självklart ska vi inte bara betala och sedan strunta i vad som blir resultatet. Bidrar vi till att nå millenimål och utveckling eller är vi en del av ett problem. Ifall svaret är det sistnämnda ska vi hitta vägar att förändra...

Detta skrivet i all hast på vägen mellan dagens alla möten - från Sydkorea, Öst-Europa till Tibet....och sedan on top of that - volleybollderby ikväll i Södertälje. Avgörande för vem som tar hem segern i div 2 östra...och min Katarina spelar :-) Här gäller det att bära bänkar och ordna hejaramsorna...

Inga kommentarer: