torsdag 29 april 2010

Vägval för Ukraina

Har den här veckan ägnat Ukraina en hel del tankar. Varit i Strassbourg på Europarådet och där begåvades vi bland annat med ett anförande av den nyvalde presidenten Yanukovych och efterföljande frågestund. Han sa sig själv vara garanten för professionell frihet för jornalister och för att straffrihet inte råder. Men nog är det intressant att fundera på vad han menar genom att betona professionell frihet? Det går ju då alltid att hävda att det finns vissa som inte kan sköta sitt jobb. Det verkar ju rätt många drabbas av idag. Bara på de två månader som passerat sedan han blev vald finns det mycket tydliga tecken på att pressfriheten inskränkts. Det gäller då inte bara den s k självcensuren för att inte bli av med jobbet, utan faktiskt också hot och tystande. En del av detta kan naturligtvis vara att vissa krafter nu fått luft under vingarna och agerar i husses anda. Men det faktum att det är Säkerhetstjänstens bas som är den stora mediamogulen talar sitt eget språk.

Yanukovych betonade Ukrainas säkerhetspolitiska val som icke-blocktillhörighet. Men med avtalet om att den ryska flottan ska få stanna kvar på Krim i ytterlgiare 25 år efter utgången av 2017 markerar Yanukovych vad han menar med det. Även om han nu köpt sig fortsatt rabatt på gaspriset (30%) så är vägvalet tydligt. Misstänker att han inte bjuder ut ngn annan del av Ukraina till NATO för andra rabatter?! Han har därmed tydligt markerat att den ryska intressesfären gäller igen - att Ukraina är en del av vad Putin kalla nära utlandet.

Det faktum att han talar vänligt om EU i några meningar och säger sig ha visat att man vill fortsätta EU-vägen ändrar inte bilden av presidentens vägval för Ukraina. I frågestunden kom frågan om planerna att återuppföra en Stalinstaty upp och han menade att den frågan skulle lösas i en folkomröstning. Ingen egen uppfattning gavs tillkänna. Detta samtidigt som han nämnde att han, till skillnad från Ukrainsk domstol och gällande Ukrainsk lag - inte anser att Holodomor ska ses som ett folkmord. Flitigt citerat av de ryska parlamentarikerna i den senare debatten om den frågan. Stalins utstuderade svältpolitik ledde till miljontals Ukrainares död och även till klarlagda följder som kannibalism.

Så till sist signaler som gavs under presidentens besök i Strassbourg, att Ukraina möjligen skulle vara på väg att ta steget att erkänna Abchasien och Syd-Ossetien. Kan inte bedöma om det faktiskt är fallet, men tillförlitliga personer gav bilden. Om det skulle ske så är vägvalet oerhört tydligt - back to the USSR. Är detta vad Ukrianas befolkning vill se?????

måndag 26 april 2010

Grönvänsterns infrastruktur ensidig

Så har då Grönväsntern presenterat sin infrastruktursatsning. Jag kan börja med att gilla satsningarna på höghastighetståg. De är positiva - men de facto långt borta. Men de kommer att komma. Dock kan denna satsning inte lösa alla andra svåra infrastrukturproblem vi brottas med.

Det verkar de dock tro. Genom höghastighetståg kan man tvinga bort flygtrafik, kan man införa kilometerskatt på tung trafik. Detta är strutsmentalitet ännu en gång. Vi måste skapa en infrastruktur som tar fasta på att vi är ett avlångt land med betydande olikheter i befolkningstäthet. Vi kan inte straffa människor och företag som söker skapa jobb i hela landet genom att skrota flyg eller införa kilometerskatt som Grönväsntern föreslår.

Sedan har vi då frågan om förbifart Stockholm som inte finns med i paketet. Där har man ju kommit med det häpnadsväckande ställningstagandet att den skall prövas i folkomröstning. Jag som minns Peter Erikssons tal kring att bara ha kommunala folkomröstningar i frågor där man kan besluta, funderar på hur han tänker här. Ska riksdagen anordna en nationell folkomröstning i Stockholms län? Minns också hans funderingar i grundlagsutredningen om att ngn resurs skulle kunna pröva frågorna - funderar hur han tänker kring denna omröstnings frågor? Förbifart eller Kollektivtrafik? Jag häpnar. Menar verkligen Grönvänstern att om folket säger att vi vill ha förbifart kommer Stockholms län att bli utan statliga satsningar på kollektivtrafik? Jag häpnar!!!!

Nog är det möjligt för oss i detta län att avgöra frågan redan i valet 2010. Genom att hålla Grönväsntern borta från regeringsmakten får man både kollektivtrafik och Förbifart. Det är precis både kollektivtrafik och en ny förbifart som denna region behöver för att komma till rätta med köeländet. Regionen växer, människor ska flytta in men utan tilskott av vägar och kollektivtrafik - det verkar vara Grönvänsterns hållning till vårt behov av att röra oss smart för jobb, fritid och familjeliv. Jag häpnar.

torsdag 8 april 2010

Taktiska kärnvapnen nästa

Prag har fått uppleva fredspristagaren Obama ännu en gång. Ett år efter att han målade visionen om en kärnvapenfri värld har nu ett avtal framförhandlats mellan Ryssland och USA. Det är välkommet - efter alla turer som varit under gångna år. Nu har Obama och Medvedev visat att de kan nå resultat - ett nytt nedrustningsavtal.

Efter allt skrammel som var under Putin och Busch får man väl glädja sig åt ett steg i rätt riktning. Men nu gäller det att man tar gemensamt ansvar också för att nå resultat när det gäller översynen av NPT-avtalet. När det nu betonas i Obamas nya kränvapenstrategi att USA inte ska använda kärnvapen gentemot länder som håller sig till icke-spridning måste man väl själva säkra att täppa igen hålen i avtalen. Det må gälla Indien eller andra länder. Man måste också klara av att sätta tryck på de länder som inte undertecknat - att underteckna. Det gäller nu att mobilisera för att denna gång verkligen nå ett samlat steg bort från kärnvapen och kärnvapenspridning, bort från prov och i riktning mot en säkrare värld. Det handlar inte bara om stater, utan också om att säkra att inte framtiden hotas av kärnvapenterrorister.

För egen del noterar jag idag med glädje Carl Bildt och Fredrik Reinfeldts intresse för att få bort de taktiska kärnvapen som finns på EU-mark. Här skulle USA och NATO kunna agera av egen kraft. Lite mer klarspråk här skulle välkomnas. Istället för att enbart samverka med Polen - sök samverkan med Tyskland. Ett offensivt agerande här hemma för att ta fram ratifikation av Klustervapenkonventionen skulle också välkomnas - en fråga vi helt äger själva.