fredag 20 mars 2009

Östra partnerskapet och fjädrar

Östra partnerskapet är nu på plats, rapporteras det från Bryssel. Himla bra kan jag tycka - även om det återstår formuleringsfrågor. Det är inte minst i denna finanskrisens tidevarv oerhört viktigt att vi klarar av att driva på för en politik fri från murar - på vår kontinent men också mot omvärlden. Det är ingen tvekan om att det finns en stor osäkerhet om hur det gamla EU ska möta nya EU-medlemmar och våra östra grannar. Det finns en mental mur alltjämt och den finns på flera plan och på många håll. Misstänksamhet utifrån historiska erfarenheter - långt svårare att riva än Berlinmuren. när vi i år celebrerar 20 år sedan den revs finns skäl att också riva några mentala. När nu finansoron, arbetslöshet och elände drabbar många hårdare i öst krävs det en europeisk marshallplan. Där är vi inte, men en hel del görs. Hade den strategiska planen fastnat nu, då hade det varit en rejäl alarmsignal för oss alla.

Idag har jag ägnat mig åt diverse förberedelser inför helgens stämma, men också UNDP-besök och EU-nämnd med Eskil Erlandsson. Jordbruksministrarnas råd är ju inte mitt normala arbetsfält, men jag ställde upp för mina kollegor idag. Lärorikt i sig - mjölkmarknader, exportkrediter,GMO-frågor och så fjäder. Eskil ahr agerat - raskt och proaktivt. Kommissionen ska ta fram kunskap - kan någon "skörda" fjädrar utan att gässen lider, hur agerar länderna, krävs förtydliganden m m. Beröm utdelades - välförtjänt. Måhända en fjäder i Eskils hatt...;-)

Till sist, spännande ageragande av Obama vis-a-vi Iranska folket. Fortsättning lär följa...ska det lyckas?

Inga kommentarer: