onsdag 11 mars 2009

Kim Jong-il...igen!!!!

Så trött man blir på Nordkorea. Val i söndags och 100 % Kim Jong-il. Så går det till i denna stängda kommunist-diktatur. Men som om det inte räckte så har ju tonläget höjts rejält på senaste tid. Även om de parlamentariker jag samtalade med från Syd Korea i måndags menade att de var vana, låter det mer än vanligt kan jag tycka. Det jag hörde i augusti/sept under besöket i regionen, var att man väntade sig stora svårigheter för Nord Korea rent humanitärt under 2009 - och det var innan den ekonomiska världskrisen. Orsaken var bl a särskilda problem med jordbruket och insatsvaror...till följd av egna politiken och irritation från omvärlden med den ständiga salamitaktiken från regimen. Sex-partsamtalen verkar inte gå framåt och den strategi som regimen använder är ju att hota sig till det de behöver. Hot om kärnvapensprängning, hot om missil-testning och genomförande, kärnkraftverk och nu stopp för flygtrafik. Helt klart har irritationen mellan syd och nord ökat efter maktskiftet i Syd Korea. Jag kan förstå syds irritation över att befinna sig i denna situation år ut och år in. Gäller att hoppas på en öppning efter ett maktskifte i nord - måhända långsökt, men hoppet är det sista man får ge upp. Men...:-( sönerna...:-(

Det som nu hänt är att Nord avbrutit heta linjen mellan Seuol och Pyongyang för att man ogillar den övning som pågår i nordkinesiska sjön där USA deltar. Sådana övningar är återkommande, men nu vill Nord-Korea stressa situationen och sätter sin miljonarmé i stridsberedskap samtidigt som man stänger den linje som är till för snabb information i syfte att undvika missförstånd. Vill man att missförstånd ska uppkomma, vill man skapa rädsla hos sitt eget folk och nog undrar jag vad den dolda agendan är denna gång. Hålla sitt folk på mattan eller att föra sin klassiska utpressningslinje till nya höjder?

Utvecklingen i Pakistan fortsätter att bekymra. Å ena sidan omfattande förstörelse av flick-skolor, överenskommelse med Taliban i Swat-dalen och å andra sidan fängslande av oppositionsföreträdare och advokater. Illavarslande.

Men från den socialdemokratiska Utrikesbulletinen - den som lanserades med buller och bång i Utrikesdebatten istället för ett eget utrikespolitiskt budskap - är allt som vanligt. Carina Hägg bloggar.

Inga kommentarer: