onsdag 17 juli 2013

Skattebrott o dubbelbestraffning aldrig OK

Semester eller vad det nu kallas, när jag är mötesfri. Nyss hemkommen från tur i Europa och möter HD:s beslut gällande skattebrott. Blir rätt bekymrad, hör flera reaktioner och känner själv att tanken gnager. Vilka konsekvenser får det för de mångas skattemoral? Det som stöter är förstås om personer som dömts för skattebrott ska släppas fria, dessutom kräva staten på skadestånd. Samtidigt är det solklart, ingen ska kunna dömas två gånger för samma brott. Om så är fallet har staten begått fel, självklart ska de drabbade då kunna kräva skadestånd.

Men lite förvånad hör jag att det är en följd av EU-domstolens utlåtande...Jag ägnar ju mig inte åt skatter eller rättsväsendet i sig. Men känner mig ändå så nyfiken att jag söker efter domen och lite underlag från EU-domstolen. Som jag kan se verkar EU-domstolen konstatera att det är upp till de nationella domstolarna att avgöra vad som ska ses som straff , om skattetillägg från administrativt organ och fängelsedom från domstolen båda ska ses som straff. De konstaterar vidare att de inte har ngt att säga i relation till Europakonventionen. Därmed återgår frågan till den nationella nivån.

När jag läser HD:s dom uppfattar jag att de tar sikte på ett domslut från 2009 i Europadomstolen för Mänskliga rättigheter i Strassbourg. Den är den högste uttolkaren av Europakonventionen. Vad gäller konventionen så är den entydig, ingen får dömas två gånger för samma brott. Europakonventionen har varit bindande för vårt lagstiftning länge och av RF har det framgått att ingen lag får stiftas i strid med denna. Att HD:s dom nu får retroaktiv verkan är i mina ögon lite speciellt eftersom de gör en ny tolkning av en verklighet som gällde när de sist bedömde ett fall i denna fråga. Även då fanns 2009 års dom att söka vägledning från.

Nu finns en utredning kring detta och den ska avge sitt betänkande i september. Den fråga jag ställer mig är om det som nu framkommit hinner beaktas på den korta tid som återstår. Annars får man hoppas på remissrundan. Det är nämligen i mina ögon knepigt för de många som arbetar hårt och följer skattereglerna om det uppstår en känsla att de stora går fria. Det tär på förtroendet och den skattemoral som vi alltjämt upprätthåller i Sverige. Det är ett förtroende som är kämpigt att bygga upp, men lätt att förlora.

För min del är det självklart att rätta sig efter HD:s domar, nu som tidigare. Lika självklart ska Europadomstolens utslag följas och  Europakonventionen har ju ställning som grundlag. Således krävs nu tydlighet på alla plan om att det inte är OK att dömas två gånger för samma brott och om skattetillägget nu betraktas som ett straff så krävs ändring. Men det måste stå klart att det inte ska löna sig att begå brott, inte heller skattebrott. En nöt att knäcka för regeringen inför valet.