måndag 9 augusti 2010

Välfärdens fiender - och vänner??#val2010 #centerpartiet

Kan inte låta bli att reagera på Ohlys tal om välfärdens fiender. Han menar att alla som sänker skatter utgör välfärdens fiender. Det är så oerhört avslöjande för hur Ohly ser på skatter. Det handlar inte om dina och mina pengar - något att vara varsam och försiktig med. Nej, för Ohly är allt samhällets pengar och frågan är hur mycket du ska tillåtas få behålla. Fickpengar att ha kvar för eget behov efter skatt. Eller så tänker han i termer av Förbehållsbelopp. Det minimibelopp du och jag ska få behålla efter skatt för att klara våra normala levnadsomkostnader.Så måste Lars Ohly se på inkomster och skatter.

Om välfärdens fiende är alla som sänker skatten blir hans egen partikamrat Stig Henriksson i Fagersta en fiende. Han sänkte skatten han också.

Men, om det finns välfärdens fiender måste det också finns välfärdens vänner. Det måste vara alla de som höjer skatten. Till den vän-gruppen räknar sig nog Lars Ohly. Ju mer han höjer skatten - desto större vän. Intressant upplysning i valtider. Och inte förvånande alls för gamla kommunister. Ränderna går ju inte ur.

På samma tema räknar han alla som har vinstintressen i välfärden till fiendeskaran. Se upp Astra Zeneca - Ohly hotar med socialisering. Och inte bara läkemedelsbolagen -Apoteken, Järnvägen, Bilprovningen o s v. För om man resonerar som Ohly kan man ju nå långt i socialsering. För tänk alla som säljer produkter till offentlig sektor, till allt som Ohly räknar som välfärd. Har ni vinstintressen så är ni en fiende. Avskaffa vinstintressetkräver Ohly. Även hos Vattenfall kanske? Ja, frågan är om det inte i förlängningen blir en målbild som börjar likna Cuba - eller? Var det inte Cuba som var ett mönsterland för många i ledningen för Vänsterpartiet? Lämnade inte Lars Ohly den svensk-kubanska föreningen först efter besvärande frågor 2005?

Inga kommentarer: