söndag 8 augusti 2010

Ingen vinst för Ohly #val2010 #centerpartiet

Nu blåser Ohly till strid mot aggressiva utländska bolag köper upp mindre skolor i Sverige. Smaka på uttrycket "aggressiva utländska bolag". Nog känner man att det finns något hotfullt, jätten Glufs-glufs som är på jakt efter små skolor i landet. Små skolor att göra stora vinster på. Tänker att han nog har hittat ett bolag från USA att skrämma sina väljare med. Men ack, det är bara ett norskt och danskt riskkapitalbolag som är aggressiva. Jag funderar en stund över att det återigen finns ett nationalistiskt drag över Vänsterpartiet. Fy för utländskt kapital, utländska byggnadsarbetare, utländska regler, EU eller annat. Men jag väljer att fokusera på vinsträdslan hos Vänsterpartiet. BHUUUU för vinstspöken!!!

Att Ohly och Vänsterpartiet ogillar vinster är klart. Ja, inte vinst i statliga eller kommunala bolag - utan i privata. Här i Södertälje talar Vänsterpartisterna gärna om det kommunala Telge Energi som ett riktigt Guldägg. På riksplanet är det Vattenfall. Men vinster i privata företag är förhatliga. Om jag som skattebetalare riskerar pengar i kommunala bolag är det Ok och jag ska gärna använda mina skattade pengar för att generera den vinsten. Men ve och fasa om jag med mina skattade pengar satsar och riskerar göra en vinst privat. Då ska den bort - om Ohly får bestämma - med skatt i någon form.

När det gäller elevpengen så trodde jag att den skulle ge eleverna och föräldrarna makt att välja skola. Men, det vill inte Vänsterpartiet i grund och botten. De vill ju avskaffa friskolorna och då gäller det att angripa dem på alla fronter. Nu skrämmer Ohly med att elevpengen går till vinster i friskoleföretagen. BHUUUU! Men, jag frågar mig om elevpengen får användas till att köpa böcker, datorer, mat, städtjänster, skolskjutsar, möbler, köksutrustning m m m m - av privata företag eller..? Måste också de företagen vara statliga eller kommunala? I annat fall finns det ju en risk med Ohlys argument - att dessa privata företag inte går i konkurs utan faktiskt gör en vinst till följd av köp med elevpengen. BHUUUU! Det vimlar av vinstspöken ;p.

Nu noterar jag att friskolorna är de som uppnår de bästa resultaten - när det gäller eleverna. Det är varje elevs rätt till kunskap som för mig är viktigt att bevaka. Det är helt oacceptabelt att så många elever lämnar grundskolan utan att ha nått kunskapsmålen. Det är illa att så många lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Ta Södertälje t ex. Vänsterstyre under alla år - förutom fyra. Den kommun som placerar sig i botten av skolligan. Men, vi har en skola som toppar övergången till högskolan. Icke oväntat är det en lokal friskola - St´a Ragnhildsgymnasiet. Icke oväntat är Södertälje den friskoletätaste kommunen. BHUUUU!

Det är tur att Vänsterpartiet och Ohly - ännu - inte lyckats stoppa vare sig vinster eller friskolor. Tack vare det har Ohlys dotter, aktiv i Ung Vänster - själv kunnat välja friskola. En möjlighet som måste få gälla alla i mitt Sverige - inte som i kommunistländerna - bara eliten och deras barn.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nu råkar det ju vara så att vinster i statliga bolag går tillbaka till ägaren staten, som kan använda pengarna för att ytterligare förbättra välfärden och infrastrukturen, medan vinsterna i privata bolag alltsomoftast går till utländska skatteparadis. Jag har inget emot att en del de pengar jag lägger på min privata konsumtion går till företagsägare i utlandet. Men om mina skattepengar används till annat än att förbättra det svenska samhället, så ser jag hellre att vi sänker skatten än att pengarna ges till privata aktieägare.

Kerstin Lundgren sa...

Ja, staten och kommunerna tar ju ut vad man anser skälig del av vinsten. Men lejonparten används ju i företaget. Det gäller samma för privata aktiebolag. Slutsatsen av ditt resonemang är att den offentliga sektorn bara ska handla av den offentliga sektorn. Oavsett om det är asfalt, pennor, taktegel, bussar, tåg...Eller också ska vi bara handla av företag som går i konkurs? Tänk på alla som nu arbetar på Scania och säljer bussar eller Astra Zeneca och säljer läkemedel till vården. off they go!!! Arbetslöshet eller socialisera?