fredag 13 augusti 2010

Val i Burma - och i kommunerna #val2010 #centerpartiet

Noterar att den Burmesiska regimen nu fastställt datum för "val" - till den 7 november. Här har vi ett övertydligt exempel på ett riggat val. Militärjuntan håller landet i ett järngrepp. Att i detta läge tala om val blir närmast tragiskt. Burma som höll sitt första allmänna val 1947 har sedan militärkuppen 1962 haft ETT val 1990 - ett stulet val. Då hade först Aung San Suu Kyi satts i husarrest, likväl som andra ledande företrädare för -NLD - Nationella Demokratiska Förbundet. Det partiet hade hon bildat och var ordförande för. Men trots husarresten vann partiet 392 av de 485 platserna. Det ledde militären till att omdefiniera valet och underkänna resultatet. Med de Vallagar som nu formats har NLD beslutat att inte registrera sig. Efter dylika konstruktioner och fängslanden av ledande oppositionspolitiker tyckte väl militärjuntan att tiden idag är mogen att spela upp denna Valfars. Men - ingen låter lura sig - inte heller folket i Burma. Men, de kanske med hot om våld - tvingas delta i detta drama.

När jag lyssnade på dagens Eko var det inte bara Burma som fångade mitt öra - utan även riggade kommunval i Sverige. En fråga jag kämpat rätt länge med nu och motionerat om (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=K367). Här kan de stora partierna i de ca 79 största kommunerna forma "sin" kommun så att det gynnar dem. I dessa kommuner, till skillnad från i övriga, är valet inte proportionellt. Det kan bli spärrar på över 6%. Orimligt - javisst. Osynligt för väljarna - javisst. Därför finns det inte någon press att ändra systemet. Rimligt vore att i likhet med landsting- och riksdagsval införa antingen utjämningsmandat och småpartispärr eller slopa valkretsindelningen och ha en tydlig spärr - i alla kommuner. Men se det vill inte (s) och (m) - särskilt inte i Stockholms stadshus, där de också fått stöd av folkpartiet. Och därför får vi nog bara se ännu en Utredning. Det var i vart fall slutsatsen vi kunde enas om i Grundlagsutredningen. Den nya ännu inte tillsatt - vad jag vet. Men - vi som vill förändring - kan i vart fall hålla grytan kokande.

Inga kommentarer: