måndag 2 augusti 2010

Mer grön energ i = mindre Vattenfall

Fortsatt debatt om Centerpartiets förslag att sälja ut delar av Vattenfall - t ex på SvD http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/c-salj-ut-vattenfall_5073583.svd

Vattenfall är en amöba - älskad av finansministrar genom åren för intäkternas skull. Har själv haft anledning att i KU granska regeringen Perssons styrning av Vattenfall Den var både formlös och otydlig. Vattenfall - som skapades 1909 för att utnyttja statens fallrättigheter och bidra till elektrifieringen av Sverige, har kommit att bli en stor oformlig koloss på lerfötter.
Många har sökt hävda att Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen - inte minst riksdagen. Men i avvägningen mellan lönsamhetsmål, bolagets växt och grön energiomställning har det gröna fått stryka på foten. Vattenfall har investerat i tysk brunkol och i kärnreaktorer i Europa. Man har grovt misskött sig och blev också därför ett slagträ i det tyska valet senast. De åtaganden de gjort hotar företagets överlevnad om det skulle gå riktigt fel - vilket det inte får göra.

Sett mot den långa erfarenhet vi har från Vattenfall är slutsatsen helt rätt. Sälj ut delar av statens aktier i Vattenfall men säkra naturresurserna - de vattenfall som var både bolagets kärnuppdrag och gav bolaget sitt namn. Använd istället vinsten till att investera för framtiden - i ett bolag som har ett tydligt uppdrag - att utveckla grön energi - Framtidsenergi AB. Det är att ta fasta på essensen i statens uppdrag när det gällde det ursprungliga Vattenfall. Framtidsenergi för Sverige. Då för att säkra el till järnvägen och närliggande industrier - nu för att ställa om energisystem och skapa gröna jobb.

Bra är väl också att ta vara på möjligheten att bilda ett utvecklingsbolag för näringslivsutveckling i Norrland. Här bakom ligger tanken på återbetalning av vinsterna från vattenkraften, men nu i annan form. Själv gillar jag grundidén, men tycker att vi måste vara öppna för att se ett vidare perspektiv än enbart inlandet. Men innan detta är verklighet lär det ha runnit mycket vatten genom dammluckorna.

Noterar också Carl B Hamiltons syn på vart pengarna ska gå - till forskning men inte till utveckling av den gröa marknaden. Här har staten alltjämt ett initialt ansvar att utveckla marknaden, vilket Hr Hamilton inte ser. Misstänker att han i grunden fasaar för en grön energiframgång för då minskar intresset för den kärnkraft som han så varmt omhuldar. Han och många i fp:s ledning verkar nästan ha ett religöst förhållande till just kärnkraften. För oss socialliberaler är det viktigt att se att staten har ett ansvar - både att skapa ekonomiska spelregler som är sunda - men också att främja det långsiktigt hållbara. Den gröna energin.

Inga kommentarer: