måndag 13 september 2010

Val om ny grundlag #val2010 #centerpartiet

I Turkiet var det igår folkomröstning om förändring eller inte av deras grundlag. Det var många olika förslag till tillägg. I grunden handlade det om att stärka Turkiets demokratiska struktur. Det handlar om makten över militären men också om de högsta domarna. Hoppas vi nu slipper se historien upprepa sig, att Turkiet nu fortsätter vägen som bär in i EU.

I Sverige har vi inte folkomröstning om det nya förslag till Regeringsform som riksdagen tagit ett första beslut om. Vi har i valrörelsen möjlighet att diskutera förslaget. Nu är alla riksdagens partier enig om förslaget så debatt uteblir. Jag känner bara att jag måste uppmärksamma att detta är en fråga - även i vårt val. Även vårt förslag till ny Regeringsform innehåller många stora och små ändringar. Det är en tydlig kompromiss, på sedvanligt sätt. Det handlar om att hitta en gemensam bas för hur vårt samhälle ska styras.

Jag och Centerpartiet hade önskat en mer federalistisk Regeringsform, ett entydigt personval utan spärrar, en starkare äganderätt, ett starkare skydd av det kommunala självstyret, en författningsdomstol - både en abstrakt och konkret lagprövningsrätt starkare skrivningar om nationella minoriteter, stärkt makt för riksdagen m m. Men vi drog utredningen så långt det gick denna gång. Det är därför jag ser valet och den uteblivna valdebatten som en signal om att det var en godtagbar kompromiss vi gjort. Den riksdag som väljs den 19 september kommer att få ta sitt andra beslut nu i höst. Därmed har vi en ny Regeringsform från 2011.

Den innebär att Valdagen nästa gång är den andra söndagen i september istället för den tredje. Den innebär att vi i alla val får samma spärr för personvalet - 5%. Idag gäller den i alla val utom till riksdagen där 8% krävs. Den nya grundlagen innebär en stärkning av äganderätten genom markören att man ska få full ersättning vid intrång. Vi inför ett nytt kapitel om kommunalt självstyre med förtydligande om proportionalitetsprincipen, möjlighet till kommunala extraval i extrema fall, krav på folkomröstning om 10% av väljarna vill ha det i en fråga som kommunfullmäktige har makt i. Vi inför möjlighet till konkret lagprövning för alla domstolar genom att slopa det s k Uppenbarhetsrekvisitet. Vi markerar vår Ursprungsbefolkning med en skrivning om samerna. Dessutom stärks riksdagens kontrollmöjligheter utifrån de erfarenheter jag m fl upplevde i bl a Tsunamigranskningen. Men alla utskotts kontrollfunktion markeras. Dessutom ska riksdagen alltid ha ett ord med i vem som ska vara statsminister efter ett val - en obligatorisk statsministeromröstning. Den nya Regeringsformen tydliggör att Sverige är medlem i EU. Vi markerar också andra organisationer som har direkt effekt på oss medborgare - nämligen Europarådet och FN.

Vill du läsa mer om detta se följande sidor:
www.regeringen.se/sb/d/108/a/137077
www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GX01KU19

Inga kommentarer: