torsdag 2 september 2010

Rödgrön fastighetsskatt #val2010 #centerpartiet

Hörde Peter Eriksson debattera fastighetsskatten och skatt på förmögna. Jag måste säga att de gör skäl för epitetet rödgrön fastighetsskatte-röra. Den ene vill undanta villor från den nya skatten på förmögna och den andre vill att de ska ingå. Men fastighetsskatt vill de ha. Ja, sedan ska fastighetsskatten och den på förmögna inbringa miljarder - men den ska knappast drabbba någon. Det är en handfull där och en handfull här som ska beröras. Ingen behöver vara rädd - utom de som direkt kan pekas ut. Väntar bara på att Expressen eller Aftonbladet avslöjar: "Här är de som ska betala de rödgrönas fastighetsksatt!! Hela listan på sid 5 - högst uppe till vänster."

Visst blir det märkligt med en skattepolitik som syftar till att pin-pointa 1% av svenska skattebetalare. Jag drar mig till minnes hur socialdemokrater insåg att det inte var lönsamt för Sverige med ett skattesystem som driver ut människor eller kaptial från landet. Människor som i många fall är mer rörliga än andra. Tänker på HM:s Persson men också på Kamprad och andra.

Min slutsats är att de söker blanda bort korten för väljarna. Väl vid makten kommer fastghetsskatten och förmögenhetsskatten åter. Där vill de hämta finansiering av alla sina löften, där finns sedelpressen. Varningsflagg hissad!

Inga kommentarer: