torsdag 9 september 2010

Kommunister i regeringen #val2010 #centerpartiet

Maud var glasklar i SVT:s utfrågning. Aldrig att jag sätter mig i en regering med kommunister! Där fanns ingen tvekan. Annat var det med Mona Sahlin. Hon ville inte heller ha med kommunisterna i sitt regeringsalternativ men vänstersocialisterna i hennes rörelse ville annorlunda. Nu sitter hon med kommunister i regeringen om Ohlyckan är framme.

Efter Mauds klara markör har det blivit en snackis i många medier om Vänsterpartiet är kommunister eller om de gjort upp med sin historia. Flera medier ifrågasätter vad som är så farligt med just kommunism? Jag häpnar!

Av detta drar jag slutsatsen att Maud klev på en för många öm tå. Det är allvarligt att socialdemokrater nu söker tona ner farorna med kommunismen. Det framställs som att Vänsterprtiet gjort upp med sin historia genom att Lars Ohly nu sagt upp sitt medlemsskap i Cubanska vänskapsföreningen och kritiserat Sovjetstaten. Men, detta är inte att göra upp med historien, det är att göra en kosmetisk makeover.

Det allvarliga är att Vänsterkartellen nu stärker de socialistiska krafterna inom Socialdemokratin och att de poltiskt samkör med kommunisterna i Vänsterpartiet. Allt under Miljöpartiets överinseende och gröna kamoflagemålning. Det är ingen tvekan om vart Vänsterpartiet strävar, att göra upp med det ekonomiska system vi känner. Det handlar om att driva på för ett statligt ägande inom flera områden, om kommunalt ägande på andra områden. Allt för att säkra det de kallar "demokrati". Det innebär att valda ombud ska äga beslutsmakten över allt. Privat ägande är avskaffat. Ur partiprogrammet läser jag: "Demokratin är mer än allmän rösträtt och formella friheter – den måste göras till folkets makt över samhället." Det är ett nytt sätt att säga att marknadsekomin som de kallar kapitalismen, ska avskaffas och ersättas av samhälleligt ägande. Det är därför de hyllar Chavez och riktar all sin kritik mot väst och mot USA. Där har de identifierat sina fiender.

Det är inte för inte som kommunister och vänstersocialister förenas i kampen för ständigt högre skatter och statligt återtagande av apotek och annat. De gör det under täckmanteln att förbättra välfärden. Men, i grund och botten är det en ekonomisk inriktning som leder mot avgrunden - också för välfärden. Det leder till mindre ekonomiskt utrymme och mindre egenmakt för dig. Vänsterpartiet färgar Socialdemokraterna mörkrödare. Det var vad striden som Mona Sahlin förlorade i grunden handlade om. Mona Sahlin sökte en annan inriktning när hon talade om samarbetet med enbart Miljöpartiet. Men hon och hennes falang förlorade och likaså alla mer liberala Miljöpartister.

Jag hoppas att Mauds tydliga signal och den debatt som nu följer bidrar till att tydliggöra att ränderna inte gått ur, att Vänsterkartellen har en tydlig Vänsteragenda - både i den nationella, Europeiska och internationella politiken. Det är en ulv i fårakläder som tagit form i Vänsterkartellen.

Inga kommentarer: