söndag 26 september 2010

Fredssamtal hotas

Rapporterna från Västbanken/Israel är många idag. Ska Israels regering förlänga det s k byggstoppet eller inte? Oaktat utgången så är det ju helt klart att alla bosättningar på ockuperad mark är olagliga. Detta måste Israel erkänna för sig själv och för andra. Det som väntar är således en förflyttning som kommer att bli kostsam för hela det israeliska samhället. Kostsam både humant, ekonomiskt och opinionsmässigt.

Minns att jag upplevde det mycket speciellt att Israel faktiskt både bygger upp infrastruktur och samhällen i det blivande Palestina. Delvis byggs faktiskt detta av palestinier men med israelisk finansiering. Den dagen en Palestinsk stat utropas så kommer den att omfatta huvuddelen av det som byggts för bosättarna. En viktig fråga för oss alla måste vara att föra diskussionen om detta. Det finns ju rätt många som upplever att all mark, alla områden som tagits i anspråk av bosättningar är en del av Israel och att man koloniserar Palestina. Men, även om det finns de i Israel som driver den linjen så måste de mötas av klarspråk. Inte minst från omvärlden.

När nu frågan står på högkant kring förlängning av byggstoppet står mycket på spel, för alla. Inte minst för människorna i regionen. Ett slut på fredssamtalen nu och sedan? Vad följer då? Alla är ju på det klara med att det inte finns en militär lösning, bara en politisk. Men, ett slut kommer att öppna för nya attacker och motattacker. Igen. Och en förlängning av byggstoppet kan innebära att den israeliska regeringen faller, men för min del är det inte ett problem. Däremot är det riktigt illa om Abbas/Fayed nu skulle försvinna från den palestinska arenan. Men om de skulle säga ja till fortsatta förhandlingar, med fortsatta bosättningar - har de då kvar någon trovärdighet. Vad bjuder då Netanyahu? Stopp för fortsatta rivningar i östra Jerusalem?? Flyttning av muren från ockuperad mark, slopade vägspärrar??

Det är mycket som står på spel och jag hoppas att Obamas tydliga vilja att göra skillnad i detta ska kunna bli framgångsrik. Men, måhända finns här också ett spel för att påverka kommande kongressval. Netanyahu och extremhögern i Israel vill gärna främja den kristna högern i USA. Men jag hoppas att de som röstade för förändring står upp för att göra den möjlig när viljan nu ska prövas i höst. Det blir på många sätt en tuff utrikespolitisk höst vi går till mötes. Här och där.

Inga kommentarer: