onsdag 26 maj 2010

Nedrustningskonferens med tre dagar kvar

En intressant erfarenhet att följa vår svenska delegation i arbete under NPT-avtalets uppföljningskonferens i FN. Den har pågått hela maj månad men nu återstår bara tre dagar. Detta NonProlifirationTreaty tillkom ursrpungligen med sikte på att Tyskland inte skulle skaffa sig bomben. Det har utvecklats till ett omfattande avtal som undertecknats av alla utom tre stater - Israel, Indien och Pakistan.

Avtalet består av tre pelare som ska balansera: Nedrustning av kärnvapen, icke-spridning av kärnvapen och rätt till fredlig användning av kärnkraft för de som ikläder sig avtalets regim. Avtalet känner fem kärnvapenstater - alla som genomfört prov före 1965. De tre andra som har kärnvapen uppmanas att ansluta sig till avtalet som icke kärnvapenstater, vilket ingen av dem vill göra. Sedan har vi Nordkorea som har varit ansluten till avtalet men sagt upp detta på ett märkligt sätt. Övriga avtalspartner anser att DPRK ska återinträda, vissa har knappt erkännt att de uträtt.

IAEA är den myndighet som ska övervaka - kotrollera och säkra att avtalet efterlevs. Förvånad blev jag när jag inser att den är klart omtvistad - politiserad anser ngra, vissa ser det som en risk att ge dem makt och hänvisar t o m till risk för industrispionage. Aldrig funnits ngt substantiellt på sistnämnda tema, men här känns det som positioner lite à la carte. Ta taktiska kärnvapen som jag intresserat mig särskilt för, här vill Ryssland inte göra ngt med hänvisning till västs konventionella övervikt. Lite samma argument använder Frankrike - fast tvärtom. Taktiska kärnvapen var ursprungligen en väg för väst att balansera Rysslands konventionella militära övervikt. Som sagt, argumenten cirkulerar.

Det finns flera spänningar i konferensen. Kan de överbryggas eller ska även denna konferens misslyckas som den förra? Iran intar en tydligt apart position med varierande krav, men de kan ställa till en hel del och hindra konsensus. De ingår i NAM-gruppen under Egyptisk ledning. Den gruppen är talför - men även Frankrike. US intar en rätt låg profil idag - lite varierande beroende på om det talas nedrustning, icke-spridning eller fredlig användning. Men de markerar vilja att hjälpa till att ta oss vidare. EU splittrar sig här på Frankrike som extrem, sedan UK och så finns vi andra där. Sverige och Irland samkör en del. Kina är nästan osynliga, men vill ha cred för sitt beslut att inte angripa ngn stat som saknar kärnvapen. Negativa säkerhetsgarantier är en nöt, IAEA:s tilläggsprotokoll en annan och så finns det frågor om Israel och de är flera. Mellan-Östern - är rätt tydligt i förslaget och bra, men vi har ännu inte hört olika delegationers syn på detta. Men kärnvapenfri zon är med i ordförandens resolutionstext. Med rätt tydlig tidtabell som också stöds av US. Frågorna om kärnvapenfria zoner i relation till IAEA:s tilläggsprotokoll verkar också spöka. När det gäller konvention är det långt kvar, men kanske kan man effektivisera arbetet lite som bl a Sverige spelat in. Nu hålls en stor konferens vart 5:e år för uppföljning, men detta arbete skulle tjäna på mer fortlöpande dialog och uppföljning. Men det är också omdiskuterat. Sedan är det Indien-undantaget som USA betonar som väcker ilska men som är ett faktum. Det blir nog en liten nöt för ordföranden att knäcka.

Nu dags att sova för att orka med morgondagen - som nog blir lång. Tiden börjar bli knapp.

Inga kommentarer: