tisdag 30 juni 2009

Bra Maud...men tillräckligt?

Nu har jag avnjutit Maud i Almedalen - från köksbordsperspektivet. tyckte det var ett bra tal, hon fångade det frihetliga och gröna perspektivet...men var det tillräckligt? Jag känner inte att det lyfte riktigt, inte fanns den samhällskritik som vi behöver lyfta in i ett sammanhang för att bli tydligare och skarpare. Utmaningen kvarstår, att utmejsla det gröna liberala alternativet. gäller också för mig och idel öra för alla inspel på detta tema. Det måste bli en politik som fungerar i hela landet, som har en stark solidarisk och internationell profil. Lösningen ligger inte i att slå samman partier eller att jaga kändisar - utan att fånga dagen och forma idéer för imorgon.

Men, jag misstänker att det kommer att bli en ny resa om FRA och IPRED - men jag måste säga att den diskussion kört ner i diket. Vi ska driva integriteten, men vi måste sikta framåt till nästa kontrollstation. För min del börjar det bli uppenbart att det finns de som vill att nätet ska vara ett helt laglöst land...men det vill inte jag. Hörde en kille idag som uttalade sig m a a ev Pirate Bay-försäljning att han ville ha hela samhället som Pirate - fritt att ta det man vill. Men, den friheten är snarare kaos och bakåtgång - eller wild vest. Det finns ett gäng pirater där ute som vill se ett piratsamhälle - men det vill jag bekämpa. Oavsett om priaterna härjar här hemma eller i Somalia.

Georgien - en utmaning för ordförandeskapet

Nu räknar vi ner till ordförandeskapet. Om 14 timmar smäller det.. Hoppas dock att det inte ska smälla någonstans i Europa - eller annorstädes - under vårt ordförandeskap i EU. Men, helt klart är att det finns mycket knepiga frågor i vår närmiljö. Utgår då ifrån att vår närmiljö är EU:s...och då krävs en perspektivöppning. Samtidigt med vårt ordförandeskap "lämnar" USA sin aktiva roll i Irak, äntligen. Själv anser jag alltjämt att USA gick folkrättsligt vilse när man invaderade Irak - oaktat min avsky för Saddam. De som talar för aktivism - i militära termer -med MR som motiv, delar ut björnkramar. Återstår nu att se vad som händer - förhoppningsvis inte en Iransk utveckling... Under kommande halvår kommer det vara viktigt vad som händer i Mellan-Östern. Det kommer att påverka även Irak. Kommer EU att inta en mer aktiv politisk roll under vårt ordförandeskap?

Sedan har vi det östra partnerskapet - en möjlighet till att skapa en win-win-situation som måste tas till vara. Men, det är inte en enkel resa - för här är det många osäkra kort. Vad händer i höst inför kommande presidentval i Ukraina, hur klarar sig landet ekonomiskt? Vad följer på omvalet i Moldavien - och i relation till Rumänien? Hur utvecklar sig situationen i Kosovo? Den situation av FN-styre man gick ifrån till det "styre" man har i dag är inte i längden hållbart - det är en krutdurk alltjämt.

Det som oroar mycket är utvecklingen i Georgien. De känner hur Ryssland flåser dem i nacken och känner sig svikna från väst. Tilltron i öst till västs vilja är inte den bästa historiskt. De känner hur de utsätts för än den ena och än den andra provokationen utan att någon verkar bry sig. Nu när Ryssland veterade i säkerhetsrådet så har ju dessutom de förlorat all internationell närvaro som de sätter tillit till. Utlämning till den stora grannen igen...? Här finns en aktiv vulkan i vår närmiljö. Den ryska arméns installation och uppbyggnad - som de säger på "inbjudan" av Abchasien och Syd-Ossetien - väcker berättigad oro. Här agerar Ryssland helt oacceptabelt folkrättsligt - igen. EU:s dialog med Ryssland måste tala klarspråk om det som händer - inte vara tyst. Det riskerar undergräva tilltron till EU och det Östra partnerskapet. Här krävs en ny dagordning.

måndag 29 juni 2009

Utmaning...för ett görnt liberalt parti

Lyssnade nyss på Björklund från Almedalene. Riktigt bra, klart ideologiskt. Det fanns förstås inte alls någon grön profil i det och inte heller den atomstinna profil som annars alltid brukar frammanas. Förutsatt att jag inte sov över det förstås...

Men för oss som vill se ett starkt grönt liberalt alternativ växa fram är det nödvändigt att förena det frihetshot som ligger i miljöfrågorna, att människors möjligheter kan komma att inskränkas om vi inte gör något idag. Det handlar om internationell solidaritet, om mänskliga rättigheter som är lika värda oavsett var eller vem det är som berörs, det handlar om att det är mångfald och inte enfald som banar väg för lösningar och möjligheter... Det handlar om att släppa loss kraften hos människor...men också våga bejaka den och vattna den...Inte genom att samhället liver av, utan förändras...

Det finns många skäl att söka nya spår i miljödebatten och se att det inte räcker att vara trea på bollen om man vill vara med i matchen. Den undersökning som Westander presenterade måste väcka upp oss alla görna liberaler - alla c-märkta. Det räcker inte att samköra tre departement - det krävs något mucket mer utmanande. Om moderaterna uppfattas som starkare än Alliansens gröna parti är det hög tid att ta ett omtag - för att utmana och inte bara ge legitimitet...Lycka till imorgon.

Omräkning i Iran - ett kvitto...

Så har då Väktarrådet startat omräkning av röster i Iran. Hör och häpna 10% ska räknas om. Får man förmoda att de kretsar som räknas på nytt är noga utvalda för att bekräfta bilden. Att de redan kontrollräknats och godkänts som lämpliga för sin uppgift...Men oaktat det, det faktum att man räknar något på nytt får väl ändå ses som ett kvitto på att kritiken varit stark och slagkraftig från de so kräver att röster ska räknas, inte stjälas.

Det som nu händer i Iran är måhända både slutet på det vi vant oss vid och början på något nytt. OK, jag erkänner att det ligger lite önsketänkande bakom detta - men jag vill hoppas. Det är också starkt av Mossavi att inte acceptera den omräkning som nu sker. Det finns uppenbart - ibland de godkända - en klar opposition. Noterade att en stor grupp parlamentariker - inkl talmän - inte deltog i firandet av "presidentsegern"... Nog vore det klokskap att i vart fall ordna en andra valomgång - vilket redan planerats för...I annat fall blir det nog en tuff resa för den s k presidenten. Knappast en ledare som då kan tala med legitimitet.

måndag 15 juni 2009

Tvåstatslösning...

Så har vi då alla fått höra vad den nya Israeliska reeringen tänker om fredsutvecklingen i regionen. Nog hörde jag ordet - tvåstatslösning - men hörde jag viljan till en....? Det är naturligtvis svårt att byta fot för en ledare som likt Netanyahu så hårt motsatt sig en Palestinsk stat, det måste man ha i åtanke. Men, nog är det förståligt att jag och många med mig tvivlar om viljan. Också det mot bakgrund av Netanyahus historia. För att nå framgång så krävs insikt om att man måste inse att det man kräver för sig själv också måste kunna krävas av andra. Bosättningarna på Västbanken - vill de bo kvar i en Palestinsk sekulär stat eller t o m en muslimsk stat? Eller är de beredda att lämna bosättningarna, för att skapa en livskraftig Palestinsk stat som god granne till Israel och övriga länder i regionen?


Jag önskar verkligen att israelerna ska få uppleva fred, frihet och tilltro till att de och deras barn ska slippa krigshot, terror och nya konflikter. Med all historisk erfarenhet kan jag inte undgå att våndas över att man ännu inte slipper leva med hot hängande över sig. Varför gör inte den politiska ledningen allt de kan för att skapa goda grannrelationer, för att skapa en grund för att gå framåt genom att bygga på två erkända, fungerande och livskraftiga stater i regionen för israeler och palestiner. Israel har ju ännu inte några erkända gränser och palestinerna har aldrig fått uppleva en egen stat. Men, det som ser ut att hända är ju inte steg i den riktningen? Hur vill Israels politiska ledning bygga tilltro, bygga fred, frihet och försoning i regionen? Hur vill Hamas och Fatah göra det? Israel skulle kunna ta ledningen - men verkar istället fångad i sin egen retorik och på årtionden av misstro och felsteg. Hamas och politiska extremiströrelser på den palestinska sidan skulle få det svårt att verka i en ny omgivning - en omgivning som uppmuntrade respekt och tolerans istället för misstro och hat. Om verkligheten uppfattas som att hopp saknas, att mitt liv inte är något värt eller har olika värden - vart för det oss människor - oavsett tro? Nog måste vi ställa krav på den politiska ledningen att söka nya vägar - inte klamra sig fast vid gamla.... Det gäller för alla - för de gamla har inte givit människorna fred, frihet och försoning.

Religösa friskolor....???

Det har varit rätt mycket debatt om religösa friskolor - på gott och ont. Oftast har denna tagit näring från rädslor om muslimska sådana. En och annan rapport har också kommit och visst har vi skärpt kraven på inspektion och granskning av friskolorna. Själv har jag varit övertygad om att barnens bästa ska stå i fokus och att det är viktigt att få skolor som verkligen fungerar bra för barnens lärande. Vi har sett att det varit svårt - oacceptabelt svårt - i många skolor att nå alla barn och ge dem den kunskap de har rätt till. Då har friskolor av olika slag kunnat göra skillnad - har jag tänkt. Även religösa sådana.

Nu kommer den nya skollagen och den ger fortsatt klartecken för religösa friskolor....Borde således vara nöjd - men är mer frågande. Jag börjar omvärdera min gamla syn - utifrån det faktum att religösa friskolor verkligen inte är öppna för alla barn. De är i realiteten bara öppna för de barn vars föräldrar har DEN religösa åsikten. Oavsett skolans kvalitet kommer den bara att vara tillgänglig för vissa barn och utestänga andra. Är det rätt att vi alla ger skattepengar för att klara barnens utbildning och de används på ett sätt som utestänger/selekterar barn? Innebär det att vi tar barnens perspektiv - deras rätt att själva välja väg i livet - inklusive religion? Barnens rätt att växa upp och själva bestämma sin identitet. Det må gälla kristna, muslimer.....Jag är idag en genuin tvivlare..

lördag 13 juni 2009

Iranval...och Nordkoreanskt muller

Så har då valet i Iran genomförts...med protester på gatorna idag. Det verkar finnas en modig opposition, människor som ser att en annan framtid är möjlig. Vet inte om det är den gröna färgen som ger mig nyväckt hopp...men Iran har ju gjort det förut, så frågan är om de kommer att göra något mer av detta? I vart fall en intressant kontrast i rapporteringen från Iran....mullornas land....med ett val som engagerar. Tänk bara vad facebook och SMS kan göra...-för frihet i världen.

Det är inte bara valet i iran som intresserat, utan även det i Libanon. Här verkar valet ha accepterat av alla som väl genomfört och rättvist. Intressant är att Syrien och för den delen Iran inte verkar ha kidnappat valet för Hizbollahs räkning. Återstår nu att samla sig för regeringsbildning. Får väl hoppas att det inte ännu en gång leder till oro...

Ett land där valet av ledare var "enkelt" är Nordkorea. Där utpekades Kim Jong-un till efterträdare..och alla har att rätta sig efter det. Frågan är bara om priset för detta är att miliätren får fritt spelrum att agera...? Nu mullrar man mot hela världen genom att hävda att FN:s säkerhetsråds beslut om utökade sanktioner är en krigsförklaring. Nog borde man fundera över det faktum att både Kina och Ryssland stod bakom beslutet. Ett ovnaligt beslut således...men viktigt. När ska Nordkorea se att den gamla taktiken för utpressning nått vägs ände?

onsdag 10 juni 2009

Personvalet - en vinnare

Personvalet har diskuterats flitigt sedan införandet i full skala första EP-valet 1995. I de senaste valen har intresset minskat. Personvalet dör sotdöden har rubriker skrikit ut. I grundlagsutredningen hade vi intensiva diskussioner om personvalet...och vi nådde inte dit jag och centerpartiet ville - kompromissen är att sänka nivån i riksdagsvalet till den som gäller i både EP och kommun-/landstingsvalen - 5%.


I årets Europaparlamentsval finns det en tydlig vinnare - nämligen personvalet! Här har funnits många kampanjande och ett tydligt väljarintresse att kryssa. Nu visar resultatet att det gjort tydlig skillnad. Efter detta val har personvalet fått ett verkligt genombrott. Jag har kännt två tydliga strömningar i denna valrörelse - att personerna är viktiga och att ja- eller nej är en avklarad fråga. Mer sakfrågor än vanligt - med både ris och ros. Visst, det finns klara inslag av proteströster - både i valet och kryssen - men också det oftast baserat på sakfrågor. Men, visst finns det mer som rör sig under ytan - särskilt hos de som valt soffan(något att minnas medan tid är). Helt klart har personerna varit viktiga...vi ser det hos moderaterna, hos oss i centerpartiet men också hos de annars så personvalskritiska socialdemokraterna...Inger Segelström hade nog inte hälften av Maritas kryss sist det begav sig..

Och går vi till röstmagneten Marit så är det ingen tvekan om att det är Maritpartiet som dragit till sig rösterna. Fler personkryss än det totala antalet nya fp-röster...smaka på den Jan Björklund..Mer än dubbelt så många som nuvarande Europaministern Cecilia Malmström.
Sedan då Alf, han som går förbi förstanamnet med dubbel marginal. Ella Bohlin måste ha förstått och nog borde även Göran ha gjort det. Men de hoppades också på fler mandat tack vare Alf...Tänker på att KD nu fått en ny Lex Svensson att tänka på när de funderar över pesonval - och inte Ingvar denna gång ;)

För Centerpartiets del så har väljarna givit Lena ett tydligt stöd. Tack för det. För oss i partiet finns det som sagt skäl att fundera en hel del - över misslyckandet och hela kampanjen. Otydliga både i personfrofilering och sakfrågor kan jag väl tycka...men jag lyssnar stort just nu - både inåt och utåt.

måndag 8 juni 2009

EP-valet en väckarklocka

Nu rullar valresultaten in - de definitiva. Klart är att Piratpartiet , Miljöpartiet och Folkpartiet blev vinnarna. De stora förlorarna var Junilistan och Vänsterpartiet. Det är lätt att dra snabba slutsatser av detta...men låt oss söka fördjupa dialogen. Här krävs mer analys för framtiden. Ett initialt bidrag när jag tittat runt är att Socialdemokraterna verkar ta tillbaka en del EU-kritiker i landet, måhända har de lyckats dela på boet från Junilistan och Vänsterpartiet. Troligen har de gjort det med Miljöpartiet och Piratpartiet. Verkar som om Miljöpartiet vunnit på att både framstå som EU-kritiska EU-medlemmar, miljöaktivistiska och alternativ, piratpartiet tar nog både unga fildelare, proteströstare av olika skäl och vem vet en del som ser pirattanken som klassisk vänster, utomparlamentariska grupper....

Ser jag till folkpartiet så är det bara att gratulera Marit och kampanjmakarna. De är båda vinnare. Folkapartiet med Ja till Europa-slogan skapade sig profil. Trodde inte själv att Marit skulle dra så mycket som hon verkar ha gjort. Tror att hon blev den tydligaste personen i detta val - vem annars var det som framstod som så återkommande och tydlig? Även hon som "Tant" var lite "anti-etablissemang". Skulle inte förvåna mig om det är hon och Alf Svensson som blir de som drar upp personkryssen rejält...

För Centerpartiets del finns en hel del att fundera över. Tydlighet i budskap, tydlighet i budbärare, mobilisering av hela organisationen och inte bara kampanjgrupper....ja det är några funderingar jag har just nu. Men framförallt, här gäller det att lyssna på många för att höra och lära inför kommande val. Låt oss göra det...medans tid är.