tisdag 23 februari 2010

Skolmiljard och föräldraförsäkring -ger mersmak

Jag gillar verkligen de c-rapporter som kommit de senaste dagarna. Jag har länge kämpat för att ge föräldrarna mer makt över sina föräldradagar. Jag tycker att det är obegripligt att föräldraförsäkringen varit konstruerad så att alla dagar ska vara uttagna när barnen fyller 8 år. Varför? Bygger på synen att sedan tar skolan över - eller...? För min del gäller föräldraskapet hela livet - men självklart viktigt genom hela grundskolan och även gymnasiet. Barnen och skolan behöver vår närvaro i skolan, vi behöver få se hur våra barn har det och visa att vi tycker skolan är viktig. Det bidrar till en bättre skolmiljö och vi tar vårt ansvar att fostra. Det är inte upp till lärarna att sköta fostran - deras arbete att lära hjälper också oss föräldrar. På samma sätt behöver vi hjälpa lärarna att lära, genom att stötta våra barn hemma. Men bilden har varit att när barnen börjar dagis elelr skoolan så ska vi som föräldrar lämna över ansvaret. Åt skogen säger jag.

Sedan gillar jag den extra miljarden till grundskolan. Det behövs morötter och det gör att det stärker skolornas möjligheter att satsa på resultat. Det är en tydlig signal att skolan ska jobba för att alla barn ska klara målen - och att vara behöriga att söka gymnasiet. Skolan är så oerhört viktig för att bryta det växande utanförskapet. För att rusta barnen att åstadkomma förändring och göra drömmar till verklighet. Bra jobbat också arbetsgruppen.