torsdag 27 juni 2013

Europarådet och Ungern

Sitter nu på Frankfurts flygplats. På väg hem efter en mycket tuff vecka. Ungerns styre hade laddat rejält och det fanns många regeringsföreträdare i omgivningen. Visste inte hur de tänkt sig, skulle de söka förhindra att rapporten togs upp eller..? Först frågan om alla yrkanden på ändringar. I Europaparlamentet hade de satsat stort, 551 ändringsförslag för att filibustra sönder mötet så det inte hanns med. Vi hade därför lagt in med marginaler för att ha beredskap. Men kollegorna lärde sig att det inte betalade sig, så antalet blev bara 22. De sökte skriva bort all kritik och istället bara lyfta fram de ringa men faktiska goda steg som tagits. Sedan hade ju Utrikesministern utlovat ett 5:e tillägg till den nya konstitutionen som började gälla 1jan 2012. Ett brev tillställts alla EU-kollegor men även till oss.

Men nu hade EPP mönstrat sina ledamöter. Först till Monitoringkommitten. Allt för att skadeskjuta så mycket som möjligt. För här som på andra ställen gäller det att många av oss parlamentariker litar till vad kommittéerna sagt när man röstar. I frågan om att öppna granskning eller inte blev det 26-26 och då la såklart ordföranden fr EPP sin röst på inte öppna. Skulle dock kunnat utfalla till öppnandes favör om inte Prescott, en socialist från UK "missat" att rösta. Orsaken här kan man fundera över. Många kollegor från England har ju hållningen att ingen utanför öriket ska ha överhöghet. De är vansinniga över att Europadomstolen ansåg att det är en mänsklig rättighet för alla medborgare att få rösta om åldern är inne. Det gällde en morddömd engelsman. Och enligt UK:s lag har dessa förlorat sin rösträtt. Tas av de EU-negativa kollegorna bara som ytterligare en inblandning från detta Europa. Om det är Europadomstolen för HR eller EU eller Europarådet för övrigt har ingen betydelse.

Nu förenade sig sedan de ryska, turkiska, azeriska, europafientliga britterna m fl krafter i parlamentet som anser att ingen ska övervaka och komma med synpunkter på demokrati, MR eller rättstatsprincipernas bruk. Ska det vara ngn granskning så ska det gälla vissa sakfrågor, inte samlat. Ingen ska vara utpekad. Som en kollega fr Azerbaijan eller Ryssland sa idag. Vi ha alla samma problem. Jag säger SUCK.  Men det pågår en kännbar kamp om våra värden. Det är trist, men ett faktum. Jag hade ett uppgivet samtal med Amnesty om detta idag. Så vad göra? Är det vi som är rädda för deras värden eller de som är rädda för våra. Vad händer om vi ger upp de värden Europarådet stått för? Vad blir kvar?

Sedan kan jag ju konstatera att de ortodoxa eller konservativt nationalistiska värdena förenades i omröstningen om min Ungernrapport i parlamentet. Undrar hur många som flugits in särskilt, på vems bekostnad. Det gällde ju då även för EPP:gruppens ordförandeval morgonen därefter. Vet ju att det finns rätt mycket kaviardiplomati från de stora Ry,Tu, Azerbaijan och säkert flera. Men det syns hur de förenar sig i allt fler omröstningar och bygger strukturer. Det är med rätt tungt sinne jag åker hem. Även fast rapporten inte är helt död. Flera punkter antogs och sedan då detta med att noga följa utvecklingen i Ungern. Avvaktar och ser vad det betyder. Lär vet mer imorgon, kanske nya turer då. Ihärdigast vinner tror jag....men kanske inte den som har roligast. Eller också blir det , frågan blir då på vems bekostnad???