tisdag 28 juli 2009

Rätt att få rösta eller....

Ett litet inlägg som bekräftar, jag ligger i "hängmattan" ett tag. Men ett undantag gällde Valprövningsnämnden. Spännande må jag säga...Vi hade ett överklagande som gällde en man som ansåg sig berövad sin rätt att rösta i EP-valet. Orsak, han hade inte kunnat styrka sin identitet i vallokalen ( eller inte önskat göra det för att testa systemet..).

Kan synas som en enkel fråga då Valprövningsnämnden ska pröva om valet ska upphävas och omval förordas eller om rättelse skall göras genom förnyad sammanräkning eller annan sådan mindre ingripande åtgärd. För att detta skall beslutas krävs att det under förberedelse eller genomförande av valet varit avvikelse från föreskriven ordning eller att ngn hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen påverkat valet på annat sätt. Rättelse ska bara ske om vad som förekommit inverkat på valutgången.

Av detta följer att det krävs rätt mycket för att bifalla en överklagan. Men, nu handlar det inte bara om avslag eller bifall - utan också om hur detta motiveras. I denna fråga är det ytterst knepigt anser jag. Regeringsformen är nämligen väldigt entydig (RF 3:2). Rösträtten är allmän och den är lika. Från principen om att den är allmän finns dock vissa undantag, de s k rösträttsvillkoren. De är tre angivna - att man är svensk medborgare, att man är eller någon gång har varit bosatt i riket och att man sensat på valdagen up0nått 18 års ålder. Sedan sägs att det måste på valdagen finnas ett dokument som visar att rösträttsvilkoren är uppfyllda. Detta dokument är röstlängden.

Men vi har i riksdagen antagit en ny Vallag som inför stärkta krav på väljaren att styrka sin identitet. Här valde den gamla regeringen att skräpa kraven i relation till utredningen och man gjorde det utan ngn prövning i Lagrådet. I KU valde vi att betona att i likhet med kommittén understryka att Valmyndigheten hade att vägleda hur valförrättarna i de olika kontrollsituationerna borde agera (dvs då särskild anledning för kontroll skall anses föreligga). Här finns fortfarande bilden av tillit till väljaren som presumtion. Den grund som också finns i RF. Någon närmare prövning mot RF gjordes därmed inte heller av KU.

Men, nu väljer Valprövningsnämndens majoritet att säga att det är OK enligt grundlagen att neka någon rösträtt för att man inte styrkt sin identitet - men finns i röstlängden. Jag gjorde en snabbtest i ett antal vallokaler för att lyssna hur detta hanterades i EP-valet. Hörde om att man tvingat en "90-årig" dam att gå hem för att hämta id, att alla frågade efter id, blev själv avkrävd detta och hörde att valförrättarna krävde det av varandra....Utvecklas här en ny "norm" till följd av Valmyndigheternas vägledning? Har den då stöd i RF? Jag tycker inte det är så enkelt så att man kan säga att det är OK... I Vallagskommittén diskuterade vi Legitimationskrav, men avförde det också mot bakgrund av att det krävde grundlagsändring..Vår hållning handlade mycket om att balansera...men utifrån grunden att hävda väljarens rätt att rösta - framför myndigheternas ifrågasättande av rätten...Därför valde jag denna gång avvikande mening..

Fortsatt trevlig sommar...säger jag på väg åter till "hängmattan" - innan PRIDE.

tisdag 7 juli 2009

Uigurer vill också ...

Så ser vi på nytt hur den Kinesiska regimen slår ned människor som kräver sina MR. För ett år sedan stängdes Tibet för all insyn - lugn skulle råda. Nu finns uppenbart rapporter om vad som händer Uigurerna - men sant eller falskt? Helt klart är att många dödats i kampen för frihet och MR. Ännu fler har skadats och fängslats och fler lär det bli. Det stora landet är ingen demokrati, har ingen mediafrihet eller för den delen religionsfrihet. Inte heller ett oberoende rättsväsende. Kort och gott - allt är beroende av Partiet och det går före allt och alla. Sådan är kommunismens kinesiska ansikte. Kina behöver reformer på väldigt många områden. Här finns samtidigt oerhört stora möjligheter. Men rädslan för olikheter, för mångfald och för att landet skall splittras är alltför styrande. De ser inte att våldet och tvånget bara bygger upp spänningarna.

För ett år sedan kämpade regimen för att putsa OS-ringarna, men nu finns inget sådant som hämmar. Det som nu händer kan därför sluta väldigt, väldigt illa. Men Kina måste manas att ta sitt ansvar - att stoppa dödandet och förtrycket av MR. Den Kinesiska regimen kan lika lite som den Iranska, eller någon annan - i längden överleva folkets röst. Även om de söker splittra och byta ut folk, flytta runt och hota.

Något att ha i åtanke när nu ledare för 8 av våra stora industrialiserade nationer gör sig redo för att mötas i Italien imorgon. När säkerhetspolitiken diskuteras med Hu Jintao så handlar det inte bara om Nordkorea och Afghanistan/Pakistan...

lördag 4 juli 2009

Röd-grönt...och blå-grönt...

Så har även jag avslutat fjärrskådningen av Almedalsveckan. Frukost med jordgubbar, nyplockat och melon samt nybakade mackor till kaffet. Och så två tal till den långa frukosten - först Peter Eriksson och sedan Fredrik Reinfeldt.'

Peter Eriksson kändes väldigt obestämbar... visst fanns klimat och maten där, men var fanns glöden? Vill de höja skatterna för vanligt folk - och då inte bara bensinskatterna utan inkomstskatten? Visst har skatterna sänkts - men har Sverige blivit bättre löd den retoriska frågan. Frågan är vad som är felet som ska åtgärdas? Är det mer pengar till staten eller är det mer pengar till vanligt folk? Mer pengar till staten - inte i form av mer arbete - utan i form av högre skatter för att finansiera mer utgifter för staten. Av det följer mindre pengar för alla som jobbar, mindre kvar av lönen att betala vardagen med. Nej, Peter kändes tungfotad i sitt tal. Lite förvånande kan jag tycka - som annars hhåler med att integriteten ska stärkas i kap 2 i Regeringsformen.

Så Fredrik Reinfeldts tal - eller historieskrivning. Visst är det spännande att titta bakåt, för att lära - men nog kändes det lite märkligt efter 15 minuter. Sedan när han talar om ödmjukhet - så funderar jag på hur han har det med den varan. Han tilltalar alla oss "medborgare i Mellanmjölkens land"...sedär ett smakprov på ödmjukhet av statsministern. Han får nog fundera lite på hur det stämmer med hela hans framtoning. Det finns nog skäl att ta sig en titt i spegeln - inte bara backspegeln.

Sedan msåte jag ju applådera talet om klimat och även om ekonomi. Det finns en tydlig vilja att nå resultat i Köpenhamn - men det får inte bli bara "Mellanmjölk" för att tala med statsministerns ord. Om alla ska med denna gång så finns nog risken. Visst - gärna globalt, men inte till priset av ingenting. Visst måste detta bli en koalition av de som faktiskt vill något - de som drar med sig övriga...EU får inte missa uppdraget!!! Sedan ekonmin - rätt att det är klassikt att samma krav listas för att lösa "för stunden aktuell fråga". Det krävs att vi p0olitiskt synar korten, värderar och bedömer - inte bara skriver ut checkar som de röd-gröna vill.

Så till sist, en liten reflexion om etiketten. Vänstergänget kallar sig de röd-gröna och media följer med. Idag talade Fredrik R om det röda och det blå laget som skulle mötas nästa år. Själv känner jag att det finns skäl att reflektera över färgbilderna. Vi kanske ska tala om ett blå-grönt alternativ som kontrasterar mot det röd-gröna. Ja, ja...nu ska rödingen in i ugnen...med Västerbottensost.

torsdag 2 juli 2009

Befria Sverige...

Dagens text har åhörts från köksbordet. En bra text och ett bra tal av Göran. Precist. Han hade ett bra spår i sitt tal - och han stod upp för en del bra signaler. Civilsamhället t ex. Det gällde också att inte öppna för återställare - av fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och monopol. Sätt inte skattevapnet i Ohlys händer - kan bara hålla med.

Tycker att han höll en konservativ frihetstråd genom sitt tal. Funderar på om han läst DN-debatt idag. Noterade också att han tog upp Pirate-tråden och var tydlig - företrädare för upphovsrätt av det snitt vi känner den idag. Jag vill också vara tydlig med att kommunist-piraterna inte ska få härja. Här fin´ns ett gäng som ser nätet som bändjärnet mot äganderätten. Men det finns inte skäl att fastna där. Det är på temat uppdatera frihetstråden som jag känner att det finns övrigt att önska. Om vi ska befria Sverige - vilket är en bra bild - så gäller det att knyta an till det som ska bort, hur vi fortsätter. Det får inte bli en diskussion bara om hoten från de andra - för då tappar Alliansen tempot..

Själv rotar jag vidare i frihetsspåret och funderar på hur vi utvecklar den gröna liberala linjen. Det finns skäl att kontrastera - mot de vänstergröna - men också mot vår allians...Vi ska inte ta upp de nyliberala spåren - utan ansvarstagande, möjliggörande, frihetliga, kunskapsbaserade, internationella, värdebaserade och gröna individualister och aktivister ...Vi får inte fastna i FRA-nätet...utan befria oss från det oket...Hävda äganderätten som grund för välstånd och utveckling och uppdatera upphovsrätten och yttrandefriheten samt lyfta in integriteten som en rättighet i 2 kap i Regeringformen.

onsdag 1 juli 2009

Mona manar..

Så satt jag vid köksbordet igen, med Mona bakom talarstolen i Almedalen. Lite förvånande att hon gömmer sig, varför då? Men för övrigt var det ett bättre tal än väntat. Det flöt på och hade sina poänger, dels när hon talade internationellt, om rädsla och om fler i jobb för att betala välfärden. Men nog kändes det annars som om hon främst ville mana fram de sina, traditionalisterna inom socialdemokraterna. Hon lovade hit och hon lovade dit i gammal god vana och gömde inte bara sig utan också budskapet om hur det skulle betalas. Mer jobb skulle det bli om hon fick bestämma - i kommuner och landsting och de skulle vara heltidsjobb - för kvinnornas skull. Offentligt och bra, på gammalt kännt manér. Snälla, kvinnor vill mer än så. Vi kan, vi vill och vi törs mer idag än igår och än mer imorgon. De studenter du talade om vill mer och kan mer än på Erlanders tid, än på både din och min tid. Låt dem få andra möjligheter att växa - driv inte ut dem ur landet. Kom ihåg att det är flickorna osm drar och pojkarna som stannar kvar...

Sedan kan man ju fundera på hur hon får ihop välfärdens intäkter, om hon ska möta rädslorna att spendera genom att höja skatterna för vanliga jobbare. Hon talade om "fabriksarbetarna" som om vi befann oss på 40 -60-talet. Men för de allra flesta så innebär Monas löften att det kostar rejält i plånboken. Det blir mindre kvar utan att det leder till annat än risk för en skenande offentlig sektor. Vi vet ju att det är Ohlys planer...Bäva månde de unga som får denna börda att bära på. För det blir inte mycket kvar i plånboken då och vi konkurrerar om arbetskraft - inte att förglömma - med länder med helt andra villkor.

Nej, Mona och socialdemorkaterna kan tala lockande till en och annan av oss med barn som nu är på väg ur gymnasiet, till äldre - men hon visade att hon inte har några nya visioner eller lösningar - bara gamla drömmar. Och de gamla lösningarna har vi redan provat och nog kan Sverige mer, bättre än så.

Sedan är det uppenbart att hon tagit över Göran Perssons språk när det gäller Maud. Man kúnde riktigt höra - nästan hat - när hon talade om Maud. Märkligt kan jag tycka - här behöver nog de båda kvinnliga partiledarna fundera mera på hur de möter varandra. Innan det går längre...

Alltnog, ska bli spännande att höra Peter (?) och Lars för att se det spektra de bjuder inte till. Finns en hel del sommartankar att ta med i hängmattan...inför 2010.