tisdag 30 september 2008

Höst i Strasbourg!

Sitter just nu och lyssnar på slutplädering gällande en rapport om Bosnien-Herzegovina. Ännu ett av våra känsliga transitionsområden på vår kontinent. Samtidigt fortsätter samtalen om Ryssland och deras angrepp på Georgien...den stora DEBATTEN under denna session. Det känns som att det blivit höst i Europa just nu. Inte enkelt och inte ljust...men ändå viktigt att det nu förs öppna samtal där olika perspektiv bryts och möts. Inte med vapen - utan med ord. Vårt ordförandeskap har också varit synligt idag när Frank Belfrage väl företrädde oss. Det rådde viss uppmärksamhet att Carl Bildt inte var närvarande - men han är ju på statsbesök i Ukraina - en stat som också har behov av Europarådets stöd. Det är uppenbart att Ryska parlamentariker jobbat på rejält för att söka mota in alla "kontakter" i fållan. Det är märkligt att lyssna till hur de uppenbart driver sina teser - p g a att Georgien byggt upp sitt försvar och fått stöd från NATO måste det vara ett hot mot Ryssland, ett hot som måste avvärjas. Också märkligt att de - som så hårt hävdat den teritoriella integriteten nu själva valt att bortse från den. De har gjort det dubbelt - också genom det snabba erkännandet av båda territorierna.
Men, detta är inte en lätt fråga i någon av våra grupper och inte för rådet som sådant. Nu får vi se var det slutar för Europarådet - men mycke tstår på spel. Hur vi agerar här öppnar dörrarna för framtiden. Just nu har vi röstat fram en klar markering att Kosovo inte kan få användas som ett presidensfall. Det gällde då BiH...men gäller självklart även Georgien och de båda frusna konflikterna i Syd-Ossetien och i Abschasien.

fredag 26 september 2008

FRA - har landat?


Diskussionen har pågått...själv har jag bara befunnit mig i perifert samtalsläge...under sommaren och fram under allmänna motionstiden. oron har varit tydlig och betydande. Vårt inspel i mitten av augusti togs väl emot. Men inte av alla och visst känns det rätt trist att sakfrågan ibalnd kommit i andra hand. Men bakom ligger förstås ett genuint intresse av att åstadkomma ett rejält integritetsskydd för signalspaningen i kabel. Nu har vi nått dit. Så långt som vi nu drivit frågan trodde ingen av oss skulle vara möjligt de där dagarna i juni när hela havet stormade. Domstolsprövning, uppstramning av syftet, begräsning av vilka som kan inrikta spaningen - ingen polisiär verksamhet, ingen tull eller skatteverk. Hur polisen och SÄPO skall hantera detta får utredas. Sedan blir trafiken inte tillgänglig för FRA - bara i de delar de fått tillstånd av domstolen. Detta kopplat till tillstånd för de sökbegrepp som ska användas. Det blir inte mycket kvar av det gamla beslutet - men lag skall med ny lag ändras och så sker de facto här. Så här kan det gå till i en demokrati som inte är toppstyrd. Hörde med visst intresse hur Birger Schlaug i TV-soffan i morse varnade miljöpartiet för att tro att de skulle komma längre med (s).

Alla har lärt sig av detta - både i och utanför riksdag och regering. Gott så. Det har aktiverat och engagerat men också visat att riksdagen är första statsmakten. Vi lär få se det igen.

Den nya FRA-lagen ska nu formuleras utifrån den överenskommelse som träffats. Man kan inte utesluta att det bor ngn liten djävul i detaljerna/det finstilta, men den lär bli upptäckt under remissrundan. I debatten har det låtit som att det snickras hemma och sedan utan vare sig lagråd eller remissynpunkter tar riksdagen beslut. Så kommer det inte att gå till. Av vad som sagts skall förslaget remissas på sedvanligt sätt - ingen snabbremiss. Sedan får det skrivas prop som läggs på riksdagens bord. Vi måste ha lagen på plats före 1 okt 2009. Så, vis av erfarenhet, kan det nog rinna lite mer vatten under broarna innan allt är klart.

För övrigt kan ag inte låta bli att kommentera ett inlägg i Ring P1 imorse. En dam som inte tyckte att pensionärerna skulle missunna ngn "jobbavdrag". Hon gav mig en tankeställare. Vi har ju avdrag för arbetsresor också. De leder till lägre skatt, men bara för de som arbetar. Men det är en rätt hög insats som alla får betala själv. Det finns flera områden där det skiljer i skatt till följd av olika avdrag - är det inte rättvist i grunden?

måndag 22 september 2008

Finanskrisen...och pensionärerna

Hemkommen från Ost-Asien och intressant resa. I Kina lärde vi bl a om den auktoritära kapitalismen eller marknadskommunismen och dess hantering av finanserna. Snacka om risker för bubblor...
Å andra sidan har vi sett hur USA mött den finansiella kris som drabbat oss alla den senaste tiden. Stora pengar och stora hål i statens finanser..Det måste rimligen leda till att en stor konsumtionsmarknad svalnar rejält under en tid av återhämtning.
Känns mot den bakgrunden gott att vi själva inte valt vänsterns väg att slösa genom att anställa 145 000 personer (i den storleksordningen) inom offentlig sektor. Inga budgettak vill de ha och med den ordningen krävs det nog ingen Einstein för att inse att det skulle ha blåst orkan i den svenska ekonomin idag. Nu har vi jobbat ihop lägre statsskuld och överskott i finanserna som delvis kan användas för att stötta jobb och företagande och satsa framåt när ekonomin försvagas. Men, även här handlar det om att ta det lite piano så inte vi binder ris åt egen rygg. Det måste finnas reserver att ta av om det kärvar ytterligare.
Diskussionen om pensionärernas situation är viktig. Vi sänker nu skatterna även för dem och förbättrar en del stöd - inkl förbehållsbeloppet. Men, när (s) talar om hur eländigt det är med de olika skatterna så kan man ju fundera över om det blir bättre för pensionärerna om man höjer skatterna för vanliga inkomsttagare? Det rimliga vore väl att kämpa för att få resurser att även sänka skatterna för pensionärerna ytterligare...Med det nya pensionssystemet kommer ökad tillväxt att höja pensionerna rejält 09 och 10. Det är ju direkta länkar mellan ökad tillväxt och höjd pension.