måndag 3 maj 2010

Dawit och Pressfrihetens dag!

Idag på FN:s dag för pressfrihet är det tyvärr självklart att uppmärksamma Dawit Isaak, vår svensk som nu är inne på sin 3 145:e dag i Eritreanskt fängelse. Han sitter inlåst utan rättegång under vidriga förhållanden. Det kan vi utgå ifrån, även om faktiskt ingen oberoende fått besöka honom och ingen säkert vet var han finns idag. Även om vi nu får uppgifter från en tidigare fångvaktare, i ett land som Eritrea - vem i hela Eritrea kan man lita på??? Har talat en hel del med UD på senare tid om Dawit. Inte lätt med öppen eller tyst diplomati, eller strypa bistånd från EU. Av erfarenhet vet vi ju att dessa herrar diktatorer inte bryr sig om vilket. Men klart att det itne ska vara bistånd utan krav från EU. Öppen kritik prövades av Laila Freivalds och Dawit blev inte fri och nu har vi prövat tyst igen - och Dawit sitter kvar. Inget verkar bita. Men hoppet lever - Free Dawit!

Dawit är inte ensam om sitt öde. Inte i Eritrea och inte i världen. I Eritrea uppges Reportrar utan gränser 25 journalister i fängelse av totalt 168 i världen. Toppar gör Kina med 30, sedan har vi Iran tätt följt av Cuba och Eritrea. I de felsta fall rör det sig om diktaturer av lite olika sort - men alla mer eller mindre auktoritära och totalitära. Israel utgör undantaget som bekräftar regeln.

Under de senaste månaderna har jag talat om pressfrihet med Kinas vice-president, med Vietnams talman m fl , med Rwandas president och parlamentariker, med Turkiska ministrar och jag gläds åt att Sverige planerar ett seminarium vid juni-sessionen i Europarådet kring detta. Pressfriheten är satt under tryck även på vår kontinent. Då inte bara i Ryssland, Ukraina och liknande länder utan även i Italien och Frankrike för att ta något exempel. Mina brittiska kollegor anser att Murdoch devalverat pressfrihetens innebörd. Hos oss ser vi effekter av Muhammed-teckningarna. Vi har ju frihet under ansvar - utgivaransvar. Det är viktigt att slå vakt om - och inte kasta ut barnet med badvattnet.

Självklart ska inte frihet bara gälla det utgivna ordet - utan vara teknikoberoende - men då också ansvaret. Ska bli intressant att se vad som händer med YGL - om vi får en ny grundlag eller inte. Oaktat - så måste vi vara oerhört varsamma om pressfriheten. Utgör en kärna i demokratin och en värdemätare på hur den fungerar!

3 kommentarer:

Anonym sa...

DI reste in i landet med sitt lokala pass. Han visste vad han gav sig in på. Hur kunde han lämna sin familj i Sverige? Fråga som jag tycker vi kan ställa.

Raymond Svensson sa...

Jo Kerstin, Dawit Isaak har nu suttit felaktigt fängslad i över 3144 dagar. Nu är det dags att regeringen skärper tonen! Även EU m,åste skärpa tonen; DN debatt idag visar på möjligheten.

Kerstin Lundgren sa...

FVHC - även om han visste är det inte OK att ngn fängslas i 9 år utan rättegång, utan möjligheter för oss eller humanitära organisationer att besöka honom. Många journalister som skriver om sådant som regimer eller annan inte gillar vet att de utsätter sig för fara. Men ska de tystna??? Ska vi tystna om de tystas????
Och Raymond, visst ska EU skärpa tonen. Men om den man talar med både är tondöv och ointresserad av att lyssna - så vad gör man i nästa steg? Sverige har prövat klarspråk och det gav intet, nu söker man tala tystare - eller via andra - ännu ingen framgång.