söndag 29 november 2009

Grönt och liberalt

Läste Per Garthon i morse. Han talar om miljöpartiets brygd och vart de går. Vänsterut konstaterar jag och det liberala gröna ersätts av det röda tänket. Övertygad om att få se mer av det när deras regeringsprogram presenterats. Tids nog får vi således veta.

Så avslutar jag dagen med Agenda och deras samtal om Centerpartiets färd. Vart bär den frågar några riksdagskollegor och Magnus Andersson. Såväl Magnus som jag har suttit i partistyrelsen ett antal gånger och diskuterat just denna fråga. Han borde bättre än de flesta kunna ge svaret. Vår gröna liberala väg. Vet inte på vilket sätt vännerna bidrar till att sprida ljus över den färdvägen med sina inlägg. Men, men - jag har väl varit med tillräckligt länge för att förstå skälen. För min del är det tuffa nu att ta oss vidare - framåt - och vare sig fastna eller gå bakåt. Vi behöver ju ett grönare och friare Sverige, Europa och en både grönare och friare värld. För mig är det inte liktydigt med att nu skrota FRA och införa plattskatt. Vissa ser det som våra ödesfrågor - men jag frågar mig om de inte agerar på ett sätt som skymmer sikten för större uppdrag?

måndag 23 november 2009

Utbildning avgörande

Alla barn måste få tillgång till en utbildning i världsklass. Det handlar om att ALLA barn måste få sin chans att nå kunskapsmål, att få utveckla sina unika förmågor och få möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och drömmar.

När jag tittar på resultatet för Södertäljes ungdomar finner jag att 66 % av eleverna lämnar åk 9 utan godkänt eller högre betyg i alla ämnen. Det är självklart att det blir tuffare för elever som kommer till Sverige under grundskoletiden och på några år ska hinna hämta in hela grundskolan. Men det är inte hela sanningen. Det finns en inställning till utbildning som måste bearbetas. Men det ställer större krav på oss. Klart att vi satsar för lite på utbildningsområdet - men vi måste också fundera på hur vi kan använda våra pengar. Hur vänder vi utvecklingen och vänder attityder för att göra skolan till en viktig möjlighet för våra barn. Här måste vi föräldrar komma in - vi måste göra skillnad och lyfta kunskap till den möjlighet som det faktiskt är för våra barn.

lördag 21 november 2009

Het fp-debatt om arbetsrätten

Noterar att det gått hett till på Fp:s landsmöte. Det har gällt arbetsrätten. Det är bra att man verkar vilja förflytta sig i vår riktning. Men som TT skriver - centern vill gå längst. Så är det och inte minst viktigt är vårt förslag att helt slopa turordningsreglerna för de små företagen - upp till 10 anställda. Det är det förslag som vi drivit från Stockholms län - och fick gerhör av från v¨år partistämma i Örebro.

fredag 20 november 2009

Tomas Eneroth sitter i glashu(s)

Sitter i kammaren och lyssnar just på Tomas Eneroth (s) tala om styrningen av Vattenfall. Man ska inte tro att man styr med prat på bolagsstämma...utan med tydliga ägardirektiv säger han. Så spännande tänker jag. Detta eftersom jag hade anledning att under förra mandatperioden utifrån KU:s horisont betrakta just - ägarstyrningen av Vattenfall. När Tomas Eneroth talar om kritiska granskningar från Riksrevisionen så kan jag bara konstatera att det fanns en hel rad av sådana tydliga anmäkrningar under förra perioden.

Vad gjorde då den förra regeringen, vilken kultur har man utvecklat? Jo, den formlösa styrningen hade blivit legio. Det var godkännande från Göran Persson som låg bakom köpet av tysk kolkraft. Då hade ledningen för Vattenfall varit uppkallade till statsministern. Vad gäller möjligheten att styra så ansåg den förra regeringen att det gjorde man just med olika samtal - ägardirektiv var något man knappast ville kännas vid. Inte undra på att det varit en tuff resa när det gällr att bända och vända kulturen i statens största bolag - Vattenfall. Visst, jag kan också tycka att nya ägardirektiv borde ha tagits fram nu, men det har blivit först en ny styrelse och nu jobbar regeringen intensivt för att ta fram nya. Får väl kalla till extra bolagsstämma för att sätta dem i sjön.
Så hör jag nu Liselott Hagberg tala om teknikneutralitet när det gäller koldioxidneutral energi. Detta efter att först ha talat sig varm för just en teknik - kärnkraft. Hur ska fp ha det? De är inte trovärdiga - inte så länge de är sådan kärnkraftskramare..

torsdag 19 november 2009

Ensidig partiledarfokusering en risk

Bra med två språkrör i Miljöpartiet. Det hjälper dem att skapa bredare identifikation. När alla andra partier håller sig med partiledarfokusering så lyckas de lyfta fram två personer. När vänstergänget presenteras så är det Lars och Mona och sedan Miljöpartiets två personer. Bilden blir bra - inger styrka. Jag är övertygad att det gynnar dem nu. Precis som att moderaterna gynnas av sin breda radargruppering - både Fredrik, Anders, Carl, Gunilla och Per.

Det finns däremot en risk för alla andra partier med ensidig partiledarfokusering - det är kul när det går bra och partiledaren är populär - men det är tuffare när det blir motigt. Vi såg det för Göran Persson och vi såg det för Lars Lejonborg. Men, det har varit en våg av hård fokusering på partiledarna - en våg som Miljöpartiet med sitt vägval nu vinner på. Maria är avsevärt mycket populärare än Peter men de tilltalar olika grupper.

Gjorde vi rätt när Centerpartiet införde ett Verkställande Utskott av socialdemokratiskt snitt?

onsdag 18 november 2009

Förödande beslut om bosättningar

Efter att ha tillbringat gårdagen i samtal med personer från Israel och från PLC möttes jag i morse av den förödande nyheten att Israels regering beslutat om 900 nya bosättningar i östra Jerusalem. Det är ju helt i linje med regeringens syn att hela Jerusalem är Israeliskt territorium - men helt i strid med det internationella samfundets syn. Notera också vad premiärminister Olmert anförde i slutet av sin period - januari 2008 "JERUSALEM, Jan 1 (Reuters) - Prime Minister Ehud Olmert signalled on Tuesday Israel might have no choice but to share Jerusalem with the Palestinians in a peace deal, citing international pressure for compromise over the holy city."The world that is friendly to Israel ... that really supports Israel, when it speaks of the the future, it speaks of Israel in terms of the '67 borders. It speaks of the division of Jerusalem," Olmert said in an interview with The Jerusalem Post."

Jag blir mäkta bekymrad och upprörd över de nya beslut som tas. Uppfattar Israels nuvarande regering att de på detta sätt stöttar de moderata krafterna - de som verkligen är beredda att göra uppoffringar för att nå fred? I så fall delar jag inte deras bedömning. Allt talar för att ännu mer cement hälls in i den redan stillastående fredsprocessen. Jag bävar för vart detta kommer att leda. För Israels folk och för Palestinas folk - måste det finnas tydlig vilja att minska den uppenbara misstro som finns och tända en liten låga av hopp. Det måste vara möjligt och det är värt att kämpa för. Extremismen och fundamentalismen kan aldrig skapa fred, välstånd och utveckling.

lördag 14 november 2009

Bra med fullt ansvar

Uppenbart har Vattenfall levt med det fulla ansvaret för en ev kärnkraftsolycka i Tyskland en tid. Jag tycker i grunden att det är bra, det är vad som skulle gälla även hos oss. Förstår inte varför stater ska ta över ansvaret för kärnkraften. Den intressanta frågan är förstås om Vattenfall försäkrat sig på ett sätt som täcker upp en sådan olycka eller om de utgått ifrån att den är så osannolik att det inte är värt att söka försäkra sig. Hur detta är ordnat har inte framgått. Det är inte detta Vattenfall ska kritiseras för.

Men, det ser ut som om Vattenfall kan bli ett långt äventyrligt spår nu i höst. Inte precis vad ordförandeskapet önskade sig. Nu gäller det att säkra ett riktigt bra underlag - för det finns många iintressen som nu verkar gadda ihop sig för en klassisk fight.

Den förra regeringen har nog - i likhet med nuvarande - en del att fundera över när det gäller hur Vattenfall ska styras. Men i avvaktan på nya ägardirektiv gäller de gamla. Är det socialdemokratiska regeringens?

torsdag 12 november 2009

Vad menar Josefsson?

Efter gårdagens turbulens kring Vattenfall och deras planer på att sälja ut el-nätet så uttalade den extra-inkallade styrelsen att de hade förtroende för sin VD. Problemet för Vattenfall var enligt ordföranden att det skrevs för mycket om bolaget i tidningarna.

På förekommen anledning - skriver idag Vattenfalls VD Lars G Josefsson på DN debatt. Han välkomnar där översyn av ägardirektiven. Han skriver att "de nuvarande ägardirektiven säger exempelvis att ”Vattenfall skall vara ledande för energiomställningen i Sverige”, vilket inte är en adekvat beskrivning givet vår verksamhet i dag."

Så spännande tänker jag. Om ägardirektiven kräver detta, då borde väl snarast Vattenfall beskriva varför deras verksamhet inte överenstämmer med direktiven. Inte är det väl ägardirektivens syfte att beskriva var Vattenfall befinner sig idag? Nog låter det i mina öron rätt märkligt, att VD:n för statliga Vattenfall framför detta som sin syn på ägarstyrning. Inte undra på då att det går som det går. Vem äger vem? Vattenfall staten - eller staten Vattenfall? Undrar om detta präglats av den gamla regeringens syn på ägarstyrning? Jag hade ju skäl att granska den en del i KU förra perioden och spåren förskräcker. Om detta synsätt sitter i väggarna - då är det hög tid för den nya regeringens aktiva ägarstyrning att gripa in!!

onsdag 11 november 2009

Afghanistan - hopp eller hopplöshet

Rapporterna om olyckan som drabbade vårt folk på patrull i Afghanistan är allvarliga. Att det tog 2 timmar innan helikopter kunde transportera till sjukhus är illa, att den afghanske tolken dog är mycket illa. Hoppas att man tar väl vara på hans familj och ger dem bra stöd. Det var ett oroligare hörn av vårt PRT, men jag hoppas innerligen inte att det blir tuffare på marken när vi nu ska riksdagsbehandla regeringens proposition. oppositionen har här en liten röra. Men jag hoppas att de krafter i Afghanistan som kan ha ett intresse att söka påverka opinionen i Sverige (också som EU-ordförande) - inte låter bomber tala, en tanke jag snabbt slår bort.

Det är samtidigt oroande med signalerna om att Karzaj vill byta ut en provinsledare som stödde Abdullah. Carl Bildt har ett tufft jobb - att förmedla ett tydligt budskap till presidenten. Det handlar om ansvar att vända utvecklingen - ett ansvar som inte det internationella samfundet kan bära. Det är Afghanskt - vi kan och ska stötta. Men, det måste finans något att stötta. Få ordning på korruptionen, få ordning på polis och rättsväsende och bygg vidare på den afghanska militären där det verkar finnas en positiv trend. Då kan utvecklingen av ekonomi och jobb ta fart. Och vi åka hem. Tar det tid? Absolut! Men det är inte hopplöst, även om det kan se så ut.

tisdag 10 november 2009

Erdogan förvånar

Det har varit intressant att följa uppspelet till OIC:s möte i Istanbul. Uppenbart var al-Bashir välkommen - IOC-åtalet om folkmord till trots. Erdogan markerade ju att han hellre mötte honom än Netanyahu. Men när man läser vidare om hans uttalanden där han säger att han varit i Darfur, att han då inte såg något folkmord och sedan konkluderar med att muslimer inte kan begå folkmord - så uppkommer frågan: Vad sysslar premiärministern med? Varför ta dessa steg? Är det inrikespolitiskt? Försöker han spela högt med EU och USA? Försöker han placera sig som ledare för en muslimska stater eller vad sysslar han egentligen med? Det sistnämnda har ju visserligen andra personer aspirerat på och då är det förvisso bra med utmanare i form av Erdogan. Om han inte tar upp alla fallna mantlar.

Jag har ju noterat det upprepade attackerna mot Israels politiska ledning. Hur Erdogan söker positionera sig - för att ta upp kampen med Mubarak? Eller är det större maktanspråk som den turkiska ledningen har? Är detta en effekt av att EU beter sig halsstarrigt? Är det den här utvecklingen som blir svaret? Vad kommer i så fall härnäst? Här måste EU skärpa till sig och öppna för fortsatta förhandlingar med sikte på medlemsskap! Inte kravlöst - men rättvist!

För mig som under många år arbetat med det uppenbara "folkmord" som begicks under det Ottomanska rikets sönderfall är dock de senaste uttalandena mycket anmärkningsvärda. Alla kan begå fel - oaktat religion. Makter gör också fel - en viktig insikt för oss alla.

måndag 9 november 2009

Låt Murar falla

Visst har mänskligheten en tendens att bygga murar, för att stänga inne eller för att stänga ute. Av rädsla, för skydd, för förtryck, för att hålla isär...Skälen är många, men vi ser dem byggas och falla genom historien. Kinesiska muren är väl kanske en av de mest kända - och vi sjunger om Jerichos murar och vi firar idag Berlinmurens fall för 20 år sedan.

Visst är det fantastiskt - att det som under så många år var omöjligt, plötsligt blev möjligt. Vilka fantastiska insatser som människor gjorde genom åren för att bädda för detta. Sedan fascineras jag än idag över denne nyhetsuppläsare som tolkade ett papper och skapade bilden av att gränsen öppnades den där kvällen för 20 år sedan.

Själv minns jag rapporteringen via media - på väg hem från Stockholm hörde jag vad som hände via radion. Just då väntade jag min Johanna och tänkte på vilken ny värld som öppnade sig för henne och alla andra. Tårarna rann och jag var helt fångad över det som hände runt muren i Berlin. Den mur som hackades upp, sakta men säkert öppnades. Kan inte låta bli att hoppas få uppleva hur muren mellan Israel och Palestina också ska rivas en dag. Då för att där finns två självständiga, demokratiska, välmående och fredliga grannar.

fredag 6 november 2009

Internationell rätt - inte rysk roulette

Läser med stor förvåning Urban Ahlin (s) på SvD idag. Där söker han underminera regeringens beslut genom att antyda att beslutet skulle bygga på de ovidkommande hänsyn som han själv gör sig till tolk för. Märkligt. Alla hävdar vi att Sverige är en rättstat. Här visar vi Ryssland hur vi genomför en prövning på dessa grunder. Vi gör en strikt prövning enligt de rättsregler som gäller i Sverige och internationellt. Allt annat vore förödande.

Vi anklagar ofta andra länder för att blanda äpplen och päron, att inte värna rättstaten och internationell rätt. Ska vi göra detsamma? Ska vi istället för att hävda vår rättsliga grund för prövningen ge oss i kast med att spela rysk roulette. Där ingen är riktig säker på vilka grunder som gäller och när det smäller? Är det den nya socialdemokratiska hållningen? Skulle Sverige sagt nej till gasledningen bara för att hindra (s) ifrån att leka i sandlådan och försöka kasta grus på Carl Bildt? Vilka remissinstanser och sakliga grunder stöder Urban Ahlin sitt nej på? Gasledningen ligger inte i Svergies intresse skriver Ahlin - och hur blir detta en saklig grund enligt vår miljölagstiftning eller internationell rätt för att säga nej? Undrar också på vilka grunder den gamla socialdemokratiska regeringen röstade för att denna gasledning skulle ingå som ett viktigt europeiskt infrastrukturprojekt när det begav sig. Den gamla regeringen sa ja till detta TEN-projekt genom Östersjön. Då handlade det ju inte om miljöprövning - men då låg det uppenbart i svenskt intresse att rösta för projektet? På vilka grunder drog man den slutsatsen då? Att det var en socialdemokratisk regering?

Det finns mycket att säga om hur det rysk-tyska projektet kom till, om tillståndet i dagens Ryssland - ja till och med om toppmötet mellan EU och Ryssland. Men, detta är ovidkommande för den svenska regeringens prövning av projektet. När man sedan påstår att beslutet säljer ut svenska miljöintressen till förmån för rysk gas blir det patetiskt. Vattenfalls kolsatsning får mer konkurrens - men det är väl inte ett svenskt miljöintresse att slå vakt om Vattenfalls kolsatsning? Är det bättre för Östersjön eller svenska miljöintressen med fartygstransporter istället för ledning på havsbotten? Eller är det ett svenskt miljöintresse att ledningen dras på land i våra östra grannländer?

onsdag 4 november 2009

Politisk realitet inför Köpenhamn

Noterar att Reinfeldt som EU-ordförande skruvar ned förväntningarna på att nå ett bindande avtal i Köpenhamn. Måste självklart beklaga signalen, men det var samma budksap jag hörde när jag nyligen var i Washington. Alla sa samma sak, vi kommer inte att ha något klart beslut innan Köpenhamn och därmed finns inte något beslut att stå på för Obama. Han kan göra en hel del själv och måhända i samspel med en grupp ledande delstater. Verkar som att det kan ge en hel del, men inte en grund för bindande avtal.

Det fanns flera orsaker - fokuseringen på att nå fram med en hälsovårdsreform, det politiska läget i vissa delstater (rostbältet) där demokrater känner sig pressade av valet 2010, republikanernas intresse att på alla områden och på alla möjliga sätt detronisera Obama genom att stoppa allt som går att stoppa samt naturligtvis den ekonomiska situtationen. Hörde ju hur republikanerna filibustrar i senaten för att förhindra beslut på olika områden så att man sedan kan nita Obama med att han inget gör.

Det jag uppfattade var snarare fokus på Mexico från US och att nå framgång tills dess - 2010. Sedan talade flera om hur långt man nådde med GATT och såg typ General Agreement on Climate Treaty som något intressant. En arkitektur på plats och sedan ense om att begränsa ökningen till 2 grader C i Köpenhamn - som starter.

tisdag 3 november 2009

Vänsterpartiet drar snabbt om friskolor

Så snabbt det gick, för vänsterpartiet att koppla greppet på (s) utifrån signalerna från kongressen. I morgonekot gick Rossana Dinamarca ut och markerade i friskoledebatten - mot möjlighet till vinst. Hon har rätt i att beslutet är svårtolkat. Och hon har också rätt i att det var många på kongressen som ogillade möjligheten för privata företag att ta ut vinst. Det var väl själva orsaken till det luddigt formulerade. Och precis som jag förväntade mig kopplar vänsterpartiet greppet direkt - för att dra politiken vänsterut. Det är ett mönster som vi kommer att se mera av. De vet att de kan söka stöd internt i socialdemokratin för sin linje.

Blir spännande att följa Miljöpartiets resa i dessa farvatten. Tuffare tag mot friskolor verkar vara ett givet upplägg.

måndag 2 november 2009

Kongre(s)(s) om utrikespolitik

Ögnade just vad som sades på s-kongressen om utrikespolitik. Det mest uppmärksammade var naturligtvis beslutet att inte dra sig ur Afghanistan militärt. Det var bra, även om det verkar finnas rätt stort stöd för v och mp-linjen på kongressen. Ska bli intressant att se hur diskussionen går i det sammansatta utskottet i denna fråga kommande veckor. Kan ge en fingervisning för framtiden? Misstänker att det är flera inom vänstertrion som hoppas - de känner att kongressen nu ritat ut kantlinjerna för spelet med mp och v. Från den linjen ska kompromisserna sökas och då kan man förvänta sig ett nytt samspel med vänsterfalangen och v. Så som skedde för att förhindra att Mona bara gjorde upp med Mp förra hösten.

För övrigt så noterar jag att Urban Ahlin talade till kongressen (lät som upprepning av en utrikespolitisk debatt för ngt år sedan), men att det var Jan Eliasson som tog ledningen i Afghanistan-debatten och att det blev Peter Hultqvist som blev ny suppleant i VU. Det talar väl också om styrkefördelning och vägval inom partiet.