tisdag 11 maj 2010

Euron utmanas

Det är full fart på världens börser. Både uppåt och nedåt. Oroligt kan man väl säga. För nu prövas om EU-länderna menar allvar och om man klarar uppdraget att räta upp svagheterna inom ekonomin. Det sägs att det är Euroländerna som ska fixa detta, men vi måste inse att vi alla är beroende av Eurons hälsa, även fast vi inte är medlemmar. Det krävs ett gemensamt ansvarstagande, men självklart inga gratisluncher på svenska skattebetalarnas bekostnad.

Det är ju uppenbart att Euroområdet rymmer stora olikheter. Länderna har inte mäktat ta itu med detta. Centerpartiet baserade sitt Eurobeslut på ekonomiska grunder. Vi sa att det lät bra med den ekonomiska stabilitetspakten, men ifrågasatte om den skulle klara sig om det stormade. Därför ville vi pröva och utvärdera funktionen under såväl hög- som lågkonjunktur. Nu finns utmärkta möjligheter för detta. Helt klart är att det kommer att krävas en hel del nya beslut för att skapa en bättre ordning och stabilitet i valutaområdet. Låt oss se detta på plats och fundera över konsekvenserna för oss och övriga. Vi kommer att ha ett nytt utgångsläge att föhålla oss till.

Jag delar många andras åsikt att det är historiska brister från ECB, Euroländerna som bäddat för dagens turbulens. Alltför många har valt att blunda för att slippa ta itu med utmaningarna på hemmaplan. Greklands elände inte dök upp ur tomma intet. 22 av 27 EU-länder överskred stabilitetspakten 2009 och 14 av 17 Euroländer. Budgetunderskotten var tvåsiffriga inte bara i Grekland, utan också i Spanien, Storbritannien och Irland. Italiens statsskuld ökade till 115,8%. Förutom Sverige var det bara Danmark, Luxemburg, Finland och Estland som höll underskotten under det uppsatta 3%-taket i stabilitetspakten. 2009. För 2010 ser det än sämre ut. Det säger väl något om hur regelverket fungerat och accepterats. Kommissionen varnade för att länderna varit för optimistiska i sina framtidsprognoser. Särskilt varnades för att Spaniens underskott riskerar stiga i snabb takt. Har det hänt något rejält för att hindra kaos, innan Greklands läge blev akut? Knappast. Det säger också något om vad som krävs framåt. Inte bara lånepaket - utan också tuffa beslut som förändrar strukturer. Det kommer också påverka oss alla, men alternativet blir tuffare.

Sedan är det en helt annan sak att vi inte nu ska folkomrösta om att Sverige ska gå över till Euro, men vi ska inte heller blunda för utvecklingen utan ha hög beredskap och noggrannt följa med och analysera verkligheten. Den ändras och vi måste också vara beredd att göra det. Helst inte för att vi är tvugna, utan för att vi vill. För min del är det allt jag vill just nu - att söka hålla mig uppdaterad och söka kunskap för att analysera mera. Vissa är tvärsäkra- åt olika håll. Själv är jag genuint osäker i dagsläget.

Sverige har all anledning att vara uppmärksam. Visserligen vekrar vi tillhöra de som är bäst i klassen, har vi betalat av statsskulden från 70% av BNP i slutet av 90-talet till 35% 2008. men vi hade inte ordning i vår ekonomi i slutet av 80-talet och det fick vi alla betala för. Åtminstone dagens politiska ledning har lärt läxan. Men när jag lyssnar på kraven från vänstern låter de som om de var på utflykt då.

Inga kommentarer: