lördag 3 juli 2010

Sahlin och 12 miljarder

Dagen före Almedals-starten går Sahlin och de vänstergröna ut och bjuder med skattebetalarnas pengar. Oavsett vad Alliansen än föreslår i ökade välfärdssatsningar bjuder de över - med 12 miljarder. Det låter som lånat av Reinfeldt från förra valet, men det blir inte bättre för det. Här räcker det inte med att ange att man bjuder över, utan man preciserar det till exakt 12 miljarder. En potentiell regeringsbildare som agerar så ansvarslöst med skattrebetalarnas pengar skrämmer.

För det första måste vi väl ändå konstatera att kommunsektorn inte generellt är satt i skuld. Det finns kommuner som det knackar ordentligt för, men det är mer av undantag. Om det skulle anslås ökade resurser så hoppas jag att det baserar sig på mer noggrann analys av vad som krävs. Att bara bjuda över och fylla på kasskistorna i kommunsektorn är inte rimligt. Men, måhända är det den beräknade merkostnaden för lagen om heltid som de vänstergröna vill införa. Ett löfte till Kommunal som kostar mycket för skattebetalarna, utan att det blir bättre välfärd för pengarna.

Inga kommentarer: