torsdag 8 juli 2010

Afghanistan - och regler för insatsen

Så lyssnar jag till nyheterna om att ÖB ska ha ändrat reglerna för den svenska insatsen i Afghanistan. Nu ska man själv kunna agera offensivt. Men, det har man ju kunnat göra så här långt också. Men fokus ska ju ligga på det Afghanska ägarskapet och att säkra detta. Här befinner sig ju landet i ett inbördeskrig. Om svenska tjejer och killar deltar tillsammans med Afganska trupper så måste de naturligtvis kunna agera. Men, det är viktigt att den svenska ledningen ser upp så man inte kan beslå de svenska trupperna med att ta ledningen i ett krig mot Talibaner. Det är inte den svenska insatsens uppdrag. Skydda civilbefolkningen, säkra den Afghanska regeringens möjligheter att bygga säkerhet och utveckling för befolkningen. Där är uppdraget. Det finns och ska finnas en klar skillnad mellan vårt agerande och det krig som bedrivs i södra och östra Afghanistan. Med ökad konfliktnivå, ökar riskerna - även att göra fel. Men för enskilda människors skull och för vår insats framtid, förväntar jag mig slippa rapporter om att vi skjutit först och frågat sedan - helt oprovocerat eller i rent förebyggande syfte tagit till oproportionerligt våld.

Självklart måste vi ge våra soldater goda förutsättningar på alla sätt, att klara uppdraget. Men, det är viktigt att alla vet - att övergrepp, övervåld m m inte går spårlöst förbi. Den Internationella Brottmålsdomstolen - ICC - har jurisdiktion att pröva brott mot internationell rätt. Sverige står bakom Rom-stadgan - till skillnad från t ex USA. Det är viktigt att vi inte söker friskriva oss från detta. Rätt ska vara rätt - för alla. Det gäller även om man bär uniform och agerar i Afghanistan.

Inga kommentarer: