torsdag 22 juli 2010

Exemplet Kosovo

Följer med stor spänning utfallet av Internationella domstolens prövning av den ensidiga självständighetsförklaringen som gjordes av Kosovo 2008. Utslaget ska ta tre timmar att läsa upp. Inget enkelt domstolsutslag således. Det är bra det också.

Det är första gången som Internatinella domstolen prövar ett ärende av denna karaktär. Här har först förelegat en stats upplösning, nya staters uppkomst, krig och sedan en lång tid utan att någon stat faktiskt hade makt över Kosovo - det hade FN. Sedan kom då Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och Serbiens begäran om prövning av detta i Internationella domstolen. Idag skrivs ett nytt kapitel i folkrätten. Det skrivs av domstolen i Haag - så som föreskrivits. Bara det är i sig oerhört intressant.

Skulle en konflikt av detta slag kunna föras framåt av domstolsutslaget kunde det få efterföljd. Nu är det en specifik situation, helt unik och kan kanske därför inte växlas mot andra konflikter. Men ändå, det kommer att få stor betydelse för tilltron till Internationella domstolen. Det faktum att Serbien söker EU-anslutning och har det perspektivet är viktigt för fortsättningen - oavsett utgång. Från svensk sida var vi ju oerhört aktsamma med erkännandet för att vi just ville kunna möta en prövning av frågan i domstol. Det var klokt då och nu kommer vi att få svar på om vi följde eller bröt mot folkrätten när vi erkände. Hur vi och övriga hanterar det utslaget kommer också att vara betydelsefullt.

Det är många stater som med stor spänning följer domstolens utslag de följande timmarna. Många har inom sig folkgrupper eller regioner som vill ha ökad självständighet och även en egen stat. Sedan har vi Palestina eller Västsahara som torde ha ett särskilt intresse av både utslaget och den efterföljande debatten. Här kan komma att både öppnas och stängas dörrar, men framförallt slamras i dem. Från många olika håll. Det är som sagt var en omfattande text som domstolen lämnar. Således visar de att man nog problematiserar och söker vägleda - inte svara enkelt på den svåra frågan som Serbien ställt. Det faktum att Serbien gick via domstolen är värt att applådera och jag hoppas att alla känner att världen får nytta av svaret. Att alla kan respektera - även om ingen får det svar man önskar.

Inga kommentarer: