fredag 23 juli 2010

Studenter gynnas av Treterminssystem #val2010

Kanonbra att frågan om treterminssystem lyfts. Det är i grunden helt obegripligt att man som student inte har möjlighet att utnyttja året bättre än vad som görs idag. Nu blir det intensiva månader på höst och vår för att klara det långa sommarlovet. Varför? Av gammal vana? Nu tvingas studenterna jaga jobb, hyra ut lägenheter (flytta hem till föräldrar) eller söka socialbidrag dessa månader för att fixa ekonomin. Det är väl om ngt stressande!

Nog vore det smartare om hela året togs tillvara, om upplägget av studierna kunde planeras bättre och man kunde välja ledighet eller studier under hela året. Det är många som hellre jobbar lite intensivt och på det sättet minskar sina studieskulder. Kanske skulle det också underlätta för fler att våga söka - att dra på sig stora studieskulder är ju inte vad man drömmer om som ung.

Har för egen del kämpat för att Vuxenutbildningen ska ha ett treterminssystem. Alla som har behov att komplettera eller läsa in grundskole- eller gymnasieskolekompetens för att kunna gå vidare drabbas orimligt av sommarlovets stiltje. För många blir det dessutom en ekonomisk utmaning. Här har verkligheten visat sig gå i riktning mot mer flexibilitet och med fokus på individen. Även före nya läraopan. Det är ju spännande att notera att den utvecklingen medfört att Skolverket dragit slutsatsen att de skall redovisa resultat per kalenderår och inte per läsår från 2009. Tänka sig att en skolform överger läsåret och ansluter till kalenderår.

Det här innebär ju inte att lärarna förlorar sin semester eller måste jobba mer. Men däremot kan det bli en bättre balans över året - även för lärarna. Förr stängde ju Sverige under en månad - då rådde industrisemester. Men idag stänger vare sig industrin eller Sverige under en månad - vi har anpassat oss till resten av världen och det har gått bra. Men det finns öar som fortfarande stänger - en är huvuddelen av Utbildningssverige. En annan är riksdagen. I båda fallen har dock skett uppmjukningar - sommarkurser är början till en tredje termin och interpellationsdebatter samt EU-nämnd början till ett mer vanligt år i riksdagen. Vem vet även riksdagsåret kanske i framtiden ansluter till kalenderåret istället förr som nu 2010/2011. Stort problem? Nej, inte just detta - men för min del förvånades jag mycket som ny ledamot, över den skeva arbetsbalans som råder i riksdagen. Speciellt under hösten. Skulle ju gärna se en stärkt roll för riksdagen och då krävs annan arbetsrytm. Måhända kommer EU-arbetet bli anledningen som medverkar till det sistnämnda. Men detta är ju ett ämne i sig, lämpat för ett annat inlägg.

Inga kommentarer: