fredag 4 januari 2013

Lite efterforskning..

Hade nu tänkt ägna mitt inlägg åt lite internationella reflektioner och idéprogrammets text om ett demokratiskt Europa. Men så roade jag mig med lite blandad sökning i idéernas värld och känner att jag inte kan låta bli att reflektera över det jag hittade. Får återkomma till det andra medan tid är.

Har ju tidigare kommenterat förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet och debatten om den lilla staten och hur jag möter frågorna utanför Sverige. Lyfte då även in den önskan som finns hos vissa krafter i debatten att gifta samman konservativa och klassiskt liberala värden. Utan att göra anspråk på vetenskaplighet vill jag i detta inlägg söka ge er lite lästips för de egna funderingarna om vilken väg som bär framåt. Ge er möjlighet att förstå mina grunder för den debatt jag söker bidra till.

Jag noterar att vår Allianskollega Moderaterna genom sin stiftelse Jarl Hjalmarsson ägnar rätt mycket kraft åt ideologiproduktion och arbete för att "sälja in" dessa i den globala familjen. De har då valt Dr Nigel Ashford som sin inspiratör. Han står för klassisk liberalism och torgför 10 principer för det här: http://www.learnliberty.org/content/what-classical-liberalism. Learnliberty har ju kopplingar till IHS som jag rotade runt lite i här: http://www.theihs.org/find-scholars/nonprofit-partners och kikade lite lätt in i CATO som fanns länkade och hittade detta:http://www.cato.org/  men också detta nätverk: http://www.spn.org/.

Jag måste säga att när jag skrotar runt här och lyssnar på de 10 principerna så känner jag ju igen en del ingångar i vårt förslag till idéprogram, t ex när jag ska förstå synen på statens uppdrag att hävda människors fri- och rättigheter. Det som jag kände mig osäker på hur jag skulle tolka återfinner jag här i nästan total överenstämmelse. Härmed påstår jag ju självklart inte att gruppens förslag till idéprogram lånat sin inspiration från de nätverk som jag visar ovan. Det vet jag naturligtvis heller inget om eftersom jag inte varit en fluga på väggen där de djupa tankarna tänkts. Misstänker att en och annan nu tycker att jag driver detta för långt, letar i garderober för att driva min åsikt. Men jag vet ju att vi inte är en isolerad ö och att gruppen ägnat sig åt internationella utblickar. Därför känner jag att det blir svårt för min del att helt tänka bort att förslaget i sin nuvarande form skulle kunna öppna dörrar för denna riktning. Bara det faktum att jag letar mig hit bygger ju på att förslaget ger mig en bild som leder mig på spåret. Jag lär inte vara ensam. Som sagt var, detta är inte de värden jag står för och därför känner jag att jag måste reagera.

Ska samtidigt säga att jag med visst intresse läser på t ex CATO:s hemsida om synen på t ex utbildning som föräldrarnas ansvar, om förskolor som oansvarigt och ett statligt ingrepp...Det är synsätt som säkert gillas av vissa men jag hoppades inte av mitt Centerparti.

Hittar en republikansk kongressledamot som driver 10 frihetsprinciper här: http://www.lewrockwell.com/paul/paul732.html och ser sedan den värld han lever i bl a här: http://www.lewrockwell.com/. Skulle ha kunna ge er hänvisning till Paul Ryan, den republikanske vice-presidentkandidaten och hans hyllning till Ayn Rand i ett tal t ex 2005 på Atlas Society. Men går inte djupare än att understryka att detta är en politisk linje som återfinns som inspiratör hos republikaner och Teaparty-rörelsen delvis i förening med de mer religösa rörelserna.

För min del som grön, frihetlig och solidarisk politiker känner jag mig inte hemma i sällskapen jag här länkat till. Jag är inte klassisk liberal, jag är inte värdekonservativ men skulle väl kunna känna mig hemma i ett grönt socialliberalt parti som vill ta sig an utmaningen att medverka här hemma och globalt till en hållbarare värld - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Jag hoppas förstås att det parti jag fått förtroendet att representera ska göra tydligt inte bara som gruppen sagt - de mest liberala idéerna - utan först och främst våra idéer för en hållbar framtid. Av vissa betraktare kanske vi då inte står för de mest liberala värderingarna, men de mest hållbara. Då krävs det förtydliganden som gör att man inte följer bl a de länkar jag hänvisat till här för att djupare söka förstå vårt sammanhang. Låt mig samtidigt säga, att när jag möter mina europeiska liberala kollegor så står de flesta för den socialliberala traditionen och jag gläds även åt att höra en del gröna röster i vårt sällskap.

Inga kommentarer: