söndag 6 januari 2013

Al-Assad talar igen

Efter att inte framträtt offentligt sedan i juni gav Al-Assad på förmiddagen idag ett tal inför en fullsatt salong som applåderade på beställning. En avskalad scen med honom bakom en liten talarstol, med bakgrunden den syriska fanan i form av  ansikten. Funderade på om det var de 60 000 syrier som dödats eller de över 3 miljoner flyktingar som drabbats? Oklart...

Men det var en scen som liknar andra jag sett. En man, alltid män, som framställer sig som upplyst och räddare av sitt folk. Det är en bild av en upplyst despot, en diktator. Så sorgligt att se och höra Al-Assad. Blev som befarat, ingen öppning. Talade som den despot han är, om de andras mördande, om att det inte finns opposition. Han talar om oppositionen i olika termer, som dockor, tjänare, gangstergäng, terrorister...Det är enligt honom inte ngn revolution, för en sådan har tänkare och ingenjörer som kan styra, men han ser inga sådana nu. Bara terrorister och gangstergäng, finansierade från utlandet. Ser det som nu pågår som ett krig men inte inbördeskrig, utan ett mot utländska strukturer, terrorister och gäng. Han säger sig ha en vilja att hitta en politisk lösning men för att klara det krävs en partner. För att göra detta förståligt jämför han med en som vill gifta sig men inte hittar ngn partner. Det betyder inte att han är ovillig att gifta sig. Men han drog inte den liknelsen vidare, till att tänka tanken att det inte finns ngn partner som vill ha honom. Sedan säger han sig vilja föra dialog med herrar och inte med tjänare. Och talar om väst som ledare för ockupationen och terrorister - som han tidigare angav som Al-Quida btw. Hur detta blir trovärdigt är väl något man kan fundera på, men kanske biter det på hans stödjande åhörare i Syrien. Vet inte hur jag ska tolka detta med herrar och tjänare. Vem ser han som herre i sin tolkning av verkligheten? Och vad menar han med förhandla i denna liknelse? Något oklart...

Men sedan talar han om sin plan i ett antal punkter. Om regionala krafter som ska ta ansvar, men inte finansiera dessa terrorister. Om de tar sitt ansvar så ska den syriska armen dra sig tillbaka men självklart handla i självförsvar. Han säger att nuvarande regering ska ta extensiva kontakter nu de närmaste dagarna för att forma en nationell dialog för att forma en nationell charter. Han anger bara ett antal healines som ska tas vidare av regeringen. Han vill ha en nationell konferens som ska förbereda en konstituion, vallag mm. Sedan ska den konstitutionen bli föremål för folkomröstning och sedan en utökad regering som ska bereda nytt parlamentsval. Han talar om försoningskonferens och amnesti.

Men han betonar också i likhet med andra herrar före honom att han kommer att slåss mot alla terrorister så länge det finns ngn kvar i Syrien. Minns ju Gadaffi tala om att driva ut råttorna...
Hans bas för försoning, är vad regeringen nu ska föra vidare...de närmaste dagarna. Från och med idag ska alla förslag bygga på den syriska visionen och inte ersätta den så när regeringen lagt fram sitt initiativ kan alla andra förslag bara vara komplement. Han verkar inte ha lärt något av de arabiska upproren i denna del, även om han verkar försöka kopiera en del annat.

Utländsk hjälp - behövs inte fr ngn utan det enda som behövs är att sluta sända pengar och vapen till Syrier säger han. Sedan omslutar han Genevinitiativet som han ger sin tolkning. Syrien står bakom det, men vad handlar transitionen om frågar han. Från vad till vad...till terrorister men för "oss" som han upplyst säger, handlar det om från instabilitet till stabilitet.

Han säger att varje initiativ ska bygga på nationell integritet och suveränitet och landa i folkomröstning. Syrien accepterar hjälp och råd men inte diktat...Det som inte reflekterar detta har ingen betydelse..

Nationen står över alla andra och vi vill ha fred och försoning ...Jag har en position som inte varar för evigt, men landet varar för evigt säger han vidare. Finns här en öppning? Vet inte om man ska söka se de små smulor av öppningar som kan uttolkas som sådana eller bara betrakta det som ännu en bekräftelse på att den upplyste står fast.

I slutet av sitt nära 50 min långa tal berör han även Golanhöjderna som han betonar är Syriskt territorium. Sedan ger han sitt stöd för palestinierna och markerar att de inte ska angripas för det gynnar bara fienden, som han säger. Funderade ett slag på hur detta ska tolkas, men väljer att bara se det som en vilja att inte öppna ännu en front men väl hävda att den finns.

Alltnog, det blev ett märkligt tal och jag funderade på applåd-åskorna och tyckte mig se en person som kom in i bild vid ett tillfälle, kunde möjligen vara dirigenten för allt detta. Att det fanns en sådan någonstans för både talkörer och stående ovationer, applåder var helt solklart. Även om denne inte fokuserades i bild.

Hade visst hopp när jag väntade i morse. Men det släcktes under hans tal. Den lilla springan av ljus skulle vara att denna typ av tal tidigare hållits när slutet varit nära. Måhända önsketänker jag nu..

Ser nu att oppositionen betraktar hans tal/initiativ som ett försök att skära av möjligheterna till en diplomatisk lösning när USA och Ryssland möter med Brahimi i nästa vecka. Talet har förstås en roll som kan vara mångtydig i detta perspektiv.

Inga kommentarer: