söndag 3 april 2011

Floridapastor - religionshatets apostel

I år är det 10 år sedan 11 september. Det kommer nog på många olika sätt att uppmärksammas. Som upptakt till detta får vi nog räkna med nya former av extremism. De som har intresse att skapa bättre grogrund för extrema krafter kommer självklart att göra allt vad de kan för att trycka på strategiska knappar. Gäller särskilt att angripa symboler, för att sätta sinnen i brand och skapa grund för att rättfärdiga sina egna extrema handlingar. Gäller att skapa en känsla av vi och dom, för att bygga sammanhållning och tryck på andra krafter att följa efter, tystna eller känna sig så hotade att de också måste formera sig till försvar eller motangrepp.

Det är ju symboliskt att USA 10 år efter 11 september börjar tillbakadragandet från Afghanistan. Det sker samtidigt som upptakten till nästa års presidentvalskampanj. I höst torde frågan vara - kommer Obama att besegras av...? Här ser vi hur den lilla högerextrema kristna församlingen skrider till verket, bränner en symbol för att förstärka känslor av rädsla och hat mot allt vad muslimer heter. Och när Floridapastorn löper amok, kommer svaren som ett brev på posten i Afghanistan och mer lär följa. Hatets och rädslornas apostlar vaknar till liv, skrider till verket som ringar på vattnet. Pastorn lovar ju mer av sitt brännande hat, han talar nu om att den 22 april bränna koraner utanför USA:s största moské. Det finns en tydlig politisk agenda bakom allt detta. Det handlar inte om religionsfrihet, det handlar om religionshat. Om religionsförtryck istället för religionsfrihet. På annat sätt kan man inte tolka de politiskt extrema handlingarna.

Själv funderar jag över vilka konsekvenser relgionshatet får. Idag talas det ofta om att vi behöver förstärka den religösa diplomatin, säkra att det t ex finns bättre kunskap om religioner hos våra verksamma i olika internationella verksamheter. Känner själv frustration över detta. Visst, vi behöver kunskap men också lära oss av de mörka sidor som skapat så mycket elände genom historien och ta fighten mot hatets predikanter. Göm er inte bakom era friheter, när ni sår hat för att skörda rädslor, oro, våld och död. Men, vi har all anledning att följa detta och visst, det som händer påverkar oss. Det påverkar utvecklingsinsatser i Afghanistan och andra länder, det påverkar säkerheten för de som ska bidra till afghanskt övertagande av säkerhetsinsatserna. Men det kräver av oss att visa mod, våga vara närvarande och visa att vi jobbar för att krympa utrymmet för extremisterna att verka. Vi behöver bygga en internationell allians mot extremisterna.

Inga kommentarer: