onsdag 20 april 2011

Belarus - många bedrövliga nyheter

I förra veckan drabbades Minsk av ett bombdåd i T-banan. Jag tillhör inte den som vill spekulera eller ägna mig åt den ena eller andra konspirationsteorin. Däremot är det helt uppenbart att detta hemska dåd används av regimen för att gå hårt åt både den ene och andre i Vitryssland. Rättsystemet är inte hållbart och några rättvisa rättegångar är de inte kända för.

I höstas diskuterade vi i Europarådet möjligheterna för Vitryssland att få komma med i Europarådet. Frågan om dödsstraffet är och har varit ett direkt hinder. Men, det såg faktiskt ut som att det fanns lite hopp om handling till det bättre - ända fram till valdagen den 19 december.Då förbyttes hoppet mot förtvivlan.Frågan om att häva suspenderingen av den speciella gäststatusen har stoppats.

I förra veckan hade vi möjlighet att ännu en gång samtala med ett antal företrädare för Human Right Defenders men också företrädare för OSCE, Kommittén för Internationell Kontroll att följa HR i Vitryssland - CICHR mfl. De målade en mycket bekymmersam bild av läget idag och de markerade också betydelsen av riktade sanktioner, lättare att få visa, att förändringarna måste komma innifrån och att det var viktigt att känna stödet från länderna i Europa. Det sista var entydigt en stark bild efter händelserna den 19 december.

Senare på kvällen fick vi höra att den vitryske ambassaden haft folk närvarande - helt OK i sig, men att de nu fått stor uppmärksamhet i Minsk och Vitryssland som femtekolonnare, svikare. Detta var samma dag som bomben i t-banan och då beskrevs det som upprörande att samtidigt som landet sörjde talade dessa i Strasbourg för skärpta sanktioner. De hade också fått uttalade hot riktade mot sig. Till följd av detta gjordes ett mycket tydligt uttalande till de vitryska myndigheterna att om de skulle fängslas när de återkom till Vitryssland skulle det betraktas som direkt riktat mot Europarådets arbete. Mig veterligen är de fortfarande fria, om än på det vitryska sättet. Någon kan alltid komma, eftersöka papper, dator m m.

Den här veckan nås vi då av besked om att de vitryska myndigheterna slagit till mot våra politiska samarbetspartners i Minsk mm. Det har handlat om Pavel Levinov, människorättsadvokat, Olga Karatch, ordförande i United Civic Party i Vitebsk, Oleg Barshevski, redaktör för tidningen Vitebskij Kurier. De har anklagats och uppenbarligen även fällts för huliganism. Fängelse och böter, samt diverse övergrepp. Det är helt uppenbart att händelseutvecklingen går i fel riktning. Inte långsamt och försiktigt, utan i snabb takt. Även mina ryska kollegor i Europarådet signalerar faktiskt viss oro.

Mot den här bakgrunden har jag både reagerat med en kontakt direkt till den vitryska ambassaden i Sverige, men också försäkrat mig om att informationen når både Europarådet och Sveriges ambassad i Minsk. Måhända finns det, att döma av tidigare reaktioner, visst intresse hos regimen av Europarådet alltjämt. Till vad verkan den månde hava - i vart fall bidrar det inte till tystnad från omvärlden.

Inga kommentarer: