fredag 18 mars 2011

Gott så FN

Beslutet i FN:s säkerhetsråd torsdag kväll var oerhört viktigt. Det kom i elfte timmen och efter stor vånda. Men, det var ett välkommet beslut. FN:s säkerhetsråd har ju entydigt ensamrätten att kunna ge mandat till också militär våldsanvändning. Utan ett sådant tydligt mandat får inte militärt våld tillgripas. Dock och det finns skäl att påminna om, har vi från svensk och andras sida också markerat att det i yttersta nödfall, kan få tillgripas om det är i enlighet med FN-stadgans anda. För min del är detta entydigt ett litet utrymme som skapats för att kunna ingripa till skydd mot allvarliga brott mot mänskligheten eller folkmord. Det gäller för det unika fall sådant riskeras samtidigt som säkerhetsrådet blockeras från att ge mandat till följd av ett veto, av entydigt intresse.

Jag är oerhört glad att det i fallet Libyen gick att nå fram till ett Kapitel VII-mandat i säkerhetsrådet. De fem länderna som lade ner sina röster var förutom Kina och Ryssland, Indien, Tyskland och Brasilien. Det faktum att man valde att inte rösta emot,är en förstärkning av mandatet. Rådets omröstning visar att inten gick emot beslutet. Självklart hade det inte varit möjligt att fatta om Ryssland och Kina hotat eller lagt in sitt veto. Detta visar ändå att FN:s säkerhetsråd kan handla och det stärker tilltron till systemet, minskar utrymmet för att gå vid sidan om detsamma. Även detta är i grunden bra.

Men det faktum att säkerhetsrådet kunde samla ihop sig i elfte timmen innebär inte att situationen för människorna i Libyen är löst. Inte alls. Besluta om en Flygförbudszon är en sak, upprättandet av den och upprätthållandet en annan. Utöver det så ligger nu i mandatet faktiskt möjlighet att genomföra även andra åtgärder av militär natur. Det går således att följa upp med insatser på marken, från havet. Här är det viktigt att de som nu åtar sig att genomföra uppdraget är noggranna. Här handlar det inte om övervåld ,men väl riktade insatser. Jag är fullt medveten om svårigheterna i det sista. Inte minst då jag är övertygad om att fällor kommer att gillras av Gaddafi. Självklart söker de locka till angrepp på civila och humanitära mål. Men, jag utgår ifrån säkerhetsmarginaler.

Nu återstår att se hur Gaddafi handlar. Han har ju varnat för angrepp och säger att han ska vara galen. Han hotar alla fartyg på Medelhavet och flygtrafik. Han har ju visat att ha är fullt kapabel att göra det galna, så inget kan uteslutas. Det torde också ha varit ett skäl bakom beslutet som äntligen kom i säkerhetsrådet. 10 - 0.

Inga kommentarer: