söndag 20 mars 2011

77% ja

Så har då folkomröstningen i Egypten avslutats. Enligt uppgifter har nära 18 miljoner gått till valurnan för att rösta. Av dem ska 77% ha sagt ja till de nio tilläggen till konstitutionen. Det var förslag som i stora stycken liknade de som Mubarak lade fram, sa flera jag talade med i Egypten. Men de kampanjade för ett nej, tillhörde oppositionsgrupperna. Det var ju Mubaraks NDP och Muslimska brödraskapet som sa ja.

De som pläderar för detta är förstås också det nu styrande militärrådet. De vill ju, vällovligt nog, inte styra landet utan återgå till sina förläggningar. Men sedan finns den oroande frågan hos oppositionen, ifall militären har en dold agenda. Ifall de i grunden vill gynna någon särskild utveckling. Förutom skyddet av sina privilegier då förstås.

Det var många samtal kring detta med valsystemet. En gällde hur röstkorten distribuerades. Det sas mig att det var många som delades ut särskilt till maktens stödgupper, att det var få som kunde hämta dem hos polisen och att det var många stationer som var stängda och att det var svårt att få fram röstkorten som de använder. De gamla gällde och det fanns många sådana att fördela. Vissa ville ha ett helt nytt system, som inte gick att fuska med som det nuvarande. Men några ville att identitetskort skulle gälla. Röstdeltagandet anges till 41%. Ska bli intressant att höra omdömen från ungdomsgruppen och från oppositionen nu. Misstänker att de ändå får acceptera resultatet, men läget är tufft. För med tilläggen godkända följer snart val. Ett val som följer samma upplägg. Godkänt nu, godkänt även då?

Det pågår ju också en intensiv diskussion om vilka val som ska komma först. Valet till parlamentet eller presidentvalet. Det verkade som om oppositionen helst ser presidentvalen först. Där finns tydliga kandidater med Moussa och El Baradei. Men Militärrådet verkar vilja se parlamentsvalen först. Det gynnar helt klart det gamla Mubarak-partiet NDP och Muslimska brödraskapet som redan har stark organisation och resurser. Blir tufft för övriga partier att hinna bildas, bli kända och attraktiva för väljarna som ett trovärdigt alternativ. Det snabba spåret med val i juni till parlamentet kan bli ett bakslag för demokratin. Det man kan hoppas på är väl att i så fall samlar oppositionen ihop sig till en Allians istället för att bli utspelade. En annan sak att hoppas på är väl att Muslimska brödraskapets olika fraktioner kommer upp till ytan och att flera islamska partier splittrar de religösa rösterna. Men jag hörde om att man även funderade på att bilda ett Koptiskt parti. Låter illa i mina öron, om den utvecklingen skulle skyndas fram när demokratin har en chans att flytta fram positionerna, rejält.

Men, det gäller väl att både hoppas och söka hjälpa oppositionen utan att göra sådant som riskerar stjälpa dem. Det går dock inte att komma ifrån att valsystemet verkar lämna en del övrigt att önska. Nåfon nämnde att ca 1/3 av valmanskåren fanns reigstrerade.

Inga kommentarer: