torsdag 25 mars 2010

Voteringen handlar inte om uranbrytning

En av dagens mediafrågor handlar om hur det ska gå i voteringen idag. Ska oppositionen vinna och göra ännu ett tillkännagivande eller inte. Vad handlar voteringen då om?

Socialdemokraterna & gänget söker göra voteringen till en fråga om Uranbrytning eller inte. Men det är faktiskt inte frågan. Det handlar om 30-talet motioner om olika mineralpolitiska frågor som Näringsutskottet yttrat sig över. Utskottet konstaterar samlat att "nuvarande ordning för prövning av ansökningar om tillstånd för prospektering och brytning fungerar väl i så måtto att de svenska mineralresurserna kan tas till vara på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt." Miljöpartiet har en motivreservation som rör översyn som de vill ha av hela lagen för att göra den miljömässigt hållbar.

Det som Centerpartiet aktualiserat utifrån beslut på vår stämma är att markägare, kommuner och enskilda kan uppleva att man vill ha ett ord med i laget innan man får tillstånd att provborra efter mineral. Det har utskottet tagit upp och konstaterar att det pågår arbete på Näringsdepartementet med att se över frågan. Vet att Maud tagit kontakt med Bergsmannen för att se vad som går att göra och mer övervägs. Men, detta gillar hela utskottet.

Fast när det gäller en punkt väljer vänstergänget att kittla majoriteten. Man vill att just letandet efter Uran ska ges ett annat regelverk. Den fråga man kan ställa sig är om inte all Mineralletning på enskilds eller kommunal mark ska ha samma regleverk. I annat fall blir väl reglerna ett praktfullt slag i luften. Då ansöker ingen om att få söka uran utan allt annat - och sedan får man se vad man finner. Hoppas ingen faller för detta felspår.

I vissa inlägg har jag hört att man värnar det kommunala vetot. Men det finns ju i dagens lagstiftning. Det vet alla tänkbara aktörer om. Om ingen kommun säger ajg till uranbrytning så blir det ingen. Det känns hur säkert som helst.

Dagens votering är ännu ett beslut där det är kul om man är i opposition att vinna en votering - men det är ingen som ändrar något i sak. Det är det knepiga för oss ledamöter att kunna känna av hur vår röst får störst påverkan i verkligheten. Jag vet att Pelle Åsling påverkar mer än de som ev röstar för oppositionen - i verkligheten vill säga. Tyvärr kanske inte i åskådarens ögon.

Inga kommentarer: