måndag 22 mars 2010

Hur många delar på 1 miljon liter vatten?

Världens vatten uppmärksammas runt vår glob idag - det är FN:s Världsvattendag. Hos oss är svaret på rubrikens fråga max 500 personer. Tar vi grannen Danmark så är det max 1000 personer men om det är max 2000 personer så är det stor vattenbrist under torrperioder. Mer är 3000 personer delar på 1 miljon liter vatten i Israel och Namibia. Och det är inte undra på att frågan om vattenresurser är ett ämne för konfliktförebyggande dialog. När vi nyligen diskuterade ämnen för dialog mellan Israeliska, Palestinska och Europarådspolitiker så blev vatten en av frågorna. Rapporterna om vattentillgång och hur vattnet förstörs är många - inte minst i Mellanöstern.

Närmare 1 miljard människor i världen saknar tillgång till rent vatten. Milleniemålen anger att andelen ska ha halverats fram till 2015. Kommer det att lyckas? Det är mycket osäkert och beror självklart på många saker. Klimatet och avsmältningen av glaciärer är en mycket viktig del, men också om man kan effektivisera vattenanvändning och säkra att dricksvatten inte förgiftas och förstörs av utsläpp och föroreningar av olika slag. Men det är oerhört viktigt - för vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Idag dör ca 4500 barn under 5 år varje dag till följd av smutsigt vatten och dålig hygien. Det krävs att vi - som vattenrikt land - ställer oss frågan om vi inte kan göra mer än idag då 3% av vårt bistånd tydligt går till vatten och sanitet. Jag är personligen övertygad om att vi kan göra mer och jag ska spana efter den nya policy som är på väg fram inom regeringskansliet.

Inga kommentarer: