fredag 26 mars 2010

Södertäljes skolor årets klättrare

Jag är upprörd. Södertälje skolor har intagit den föga hedrande jumboplatsen i Skolvärldens ranking. Det upprör i sig, men det som nu får mig att reagera är att jag fått svar på min interpellation inför fullmäktige på måndag. Jag ställde 4 frågor - är ordföranden nöjd med rankingen, vilka åtgärder har vidtagits för att vända utvecklingen, hur har dessa utvärderats och vilka slutsatser dras.

Idag har jag sett svaret på frågorna och därav min sinnesstämning - fredagen till trots. Självklart är han inte nöjd, men vad har han gjort? Han ser att vi skulle behöva satsa mer pengar på skolan. Vi ligger idag på plats 241 när det gäller resurser - mot plats 152 år 2003. Sedan talar han om Södertäljes befolkning - som lågutbildad och nyinvandrad. Och... tänker jag. Nybyggaranda eller uppgivenhet?

Om det nu är brist på resurser och detta är problemet - vad har han då gjort åt detta? Nyss 35 miljoner av överskottet till skolan...men, det är här och nu.. nästa år handlar det om mer pengar från staten...enligt svaret. Själv då? Jo, då har majoriteten nyligen lagt fram ett program som tydligen innehåller punkter som att stärka arbetet med skolornas syn på barnens möjligheter att lyckas, anställa fler utbildade pedagoger och då särskilt förskolärrare och t ex speciallärare och se över skolintroduktion av barn med flykting- och asylbakgrund. Sedan berättar han i en lång lista om många satsningar. Många är bra, men varför just dem och har de utvärderats, dras några slutsatser av detta? Nej, de flesta åtgärderna är i sin linda.... , ingen utvärdering och därmed inga slutsatser...

Inte undra på att det ser ut som det gör och att det går åt fel håll med våra skolor. Några frågor som saknades i svaret - vikten av att förändra, vikten av att satsa på skolledare och att driva fram föräldrarnas engagemang. Men, jag påminner mig diskussionen för knappt fyra år sedan. Samma ordförande - samma diskussion. Var finns visionen och viljan? Var finns utvärdering och uppföljning och var finns den tydliga satsningen från kommunen att bli årets Skolkommun eller i vart fall årets klättrare?

Skolan är så oerhört viktig - att barnen utmanas och uppmuntras. Skolan är en unik investering i varje barn och ungdom. Det är en förmån som vi vuxna kämpar för att säkra. Det är en förmån som inte alla världens unga ännu får ta del av. Nog måste vi i Södertälje kunna göra mycket, mycket mer...Tänker på fotbollsklubbarna som driver att vi ska stå upp för Södertälje och komma på matcher. Själv skulle jag önska att vi alla kunde visa att "Vi vill förändra Södertälje" sluta upp med att acceptera att så många unga varje år lämnar skolan och riskerar hamna i utanförskap. Jag vill förändra, vill du?

Inga kommentarer: