torsdag 12 november 2009

Vad menar Josefsson?

Efter gårdagens turbulens kring Vattenfall och deras planer på att sälja ut el-nätet så uttalade den extra-inkallade styrelsen att de hade förtroende för sin VD. Problemet för Vattenfall var enligt ordföranden att det skrevs för mycket om bolaget i tidningarna.

På förekommen anledning - skriver idag Vattenfalls VD Lars G Josefsson på DN debatt. Han välkomnar där översyn av ägardirektiven. Han skriver att "de nuvarande ägardirektiven säger exempelvis att ”Vattenfall skall vara ledande för energiomställningen i Sverige”, vilket inte är en adekvat beskrivning givet vår verksamhet i dag."

Så spännande tänker jag. Om ägardirektiven kräver detta, då borde väl snarast Vattenfall beskriva varför deras verksamhet inte överenstämmer med direktiven. Inte är det väl ägardirektivens syfte att beskriva var Vattenfall befinner sig idag? Nog låter det i mina öron rätt märkligt, att VD:n för statliga Vattenfall framför detta som sin syn på ägarstyrning. Inte undra på då att det går som det går. Vem äger vem? Vattenfall staten - eller staten Vattenfall? Undrar om detta präglats av den gamla regeringens syn på ägarstyrning? Jag hade ju skäl att granska den en del i KU förra perioden och spåren förskräcker. Om detta synsätt sitter i väggarna - då är det hög tid för den nya regeringens aktiva ägarstyrning att gripa in!!

Inga kommentarer: