lördag 14 november 2009

Bra med fullt ansvar

Uppenbart har Vattenfall levt med det fulla ansvaret för en ev kärnkraftsolycka i Tyskland en tid. Jag tycker i grunden att det är bra, det är vad som skulle gälla även hos oss. Förstår inte varför stater ska ta över ansvaret för kärnkraften. Den intressanta frågan är förstås om Vattenfall försäkrat sig på ett sätt som täcker upp en sådan olycka eller om de utgått ifrån att den är så osannolik att det inte är värt att söka försäkra sig. Hur detta är ordnat har inte framgått. Det är inte detta Vattenfall ska kritiseras för.

Men, det ser ut som om Vattenfall kan bli ett långt äventyrligt spår nu i höst. Inte precis vad ordförandeskapet önskade sig. Nu gäller det att säkra ett riktigt bra underlag - för det finns många iintressen som nu verkar gadda ihop sig för en klassisk fight.

Den förra regeringen har nog - i likhet med nuvarande - en del att fundera över när det gäller hur Vattenfall ska styras. Men i avvaktan på nya ägardirektiv gäller de gamla. Är det socialdemokratiska regeringens?

Inga kommentarer: