fredag 20 november 2009

Tomas Eneroth sitter i glashu(s)

Sitter i kammaren och lyssnar just på Tomas Eneroth (s) tala om styrningen av Vattenfall. Man ska inte tro att man styr med prat på bolagsstämma...utan med tydliga ägardirektiv säger han. Så spännande tänker jag. Detta eftersom jag hade anledning att under förra mandatperioden utifrån KU:s horisont betrakta just - ägarstyrningen av Vattenfall. När Tomas Eneroth talar om kritiska granskningar från Riksrevisionen så kan jag bara konstatera att det fanns en hel rad av sådana tydliga anmäkrningar under förra perioden.

Vad gjorde då den förra regeringen, vilken kultur har man utvecklat? Jo, den formlösa styrningen hade blivit legio. Det var godkännande från Göran Persson som låg bakom köpet av tysk kolkraft. Då hade ledningen för Vattenfall varit uppkallade till statsministern. Vad gäller möjligheten att styra så ansåg den förra regeringen att det gjorde man just med olika samtal - ägardirektiv var något man knappast ville kännas vid. Inte undra på att det varit en tuff resa när det gällr att bända och vända kulturen i statens största bolag - Vattenfall. Visst, jag kan också tycka att nya ägardirektiv borde ha tagits fram nu, men det har blivit först en ny styrelse och nu jobbar regeringen intensivt för att ta fram nya. Får väl kalla till extra bolagsstämma för att sätta dem i sjön.
Så hör jag nu Liselott Hagberg tala om teknikneutralitet när det gäller koldioxidneutral energi. Detta efter att först ha talat sig varm för just en teknik - kärnkraft. Hur ska fp ha det? De är inte trovärdiga - inte så länge de är sådan kärnkraftskramare..

Inga kommentarer: