onsdag 4 november 2009

Politisk realitet inför Köpenhamn

Noterar att Reinfeldt som EU-ordförande skruvar ned förväntningarna på att nå ett bindande avtal i Köpenhamn. Måste självklart beklaga signalen, men det var samma budksap jag hörde när jag nyligen var i Washington. Alla sa samma sak, vi kommer inte att ha något klart beslut innan Köpenhamn och därmed finns inte något beslut att stå på för Obama. Han kan göra en hel del själv och måhända i samspel med en grupp ledande delstater. Verkar som att det kan ge en hel del, men inte en grund för bindande avtal.

Det fanns flera orsaker - fokuseringen på att nå fram med en hälsovårdsreform, det politiska läget i vissa delstater (rostbältet) där demokrater känner sig pressade av valet 2010, republikanernas intresse att på alla områden och på alla möjliga sätt detronisera Obama genom att stoppa allt som går att stoppa samt naturligtvis den ekonomiska situtationen. Hörde ju hur republikanerna filibustrar i senaten för att förhindra beslut på olika områden så att man sedan kan nita Obama med att han inget gör.

Det jag uppfattade var snarare fokus på Mexico från US och att nå framgång tills dess - 2010. Sedan talade flera om hur långt man nådde med GATT och såg typ General Agreement on Climate Treaty som något intressant. En arkitektur på plats och sedan ense om att begränsa ökningen till 2 grader C i Köpenhamn - som starter.

Inga kommentarer: