söndag 29 november 2009

Grönt och liberalt

Läste Per Garthon i morse. Han talar om miljöpartiets brygd och vart de går. Vänsterut konstaterar jag och det liberala gröna ersätts av det röda tänket. Övertygad om att få se mer av det när deras regeringsprogram presenterats. Tids nog får vi således veta.

Så avslutar jag dagen med Agenda och deras samtal om Centerpartiets färd. Vart bär den frågar några riksdagskollegor och Magnus Andersson. Såväl Magnus som jag har suttit i partistyrelsen ett antal gånger och diskuterat just denna fråga. Han borde bättre än de flesta kunna ge svaret. Vår gröna liberala väg. Vet inte på vilket sätt vännerna bidrar till att sprida ljus över den färdvägen med sina inlägg. Men, men - jag har väl varit med tillräckligt länge för att förstå skälen. För min del är det tuffa nu att ta oss vidare - framåt - och vare sig fastna eller gå bakåt. Vi behöver ju ett grönare och friare Sverige, Europa och en både grönare och friare värld. För mig är det inte liktydigt med att nu skrota FRA och införa plattskatt. Vissa ser det som våra ödesfrågor - men jag frågar mig om de inte agerar på ett sätt som skymmer sikten för större uppdrag?

Inga kommentarer: