fredag 6 november 2009

Internationell rätt - inte rysk roulette

Läser med stor förvåning Urban Ahlin (s) på SvD idag. Där söker han underminera regeringens beslut genom att antyda att beslutet skulle bygga på de ovidkommande hänsyn som han själv gör sig till tolk för. Märkligt. Alla hävdar vi att Sverige är en rättstat. Här visar vi Ryssland hur vi genomför en prövning på dessa grunder. Vi gör en strikt prövning enligt de rättsregler som gäller i Sverige och internationellt. Allt annat vore förödande.

Vi anklagar ofta andra länder för att blanda äpplen och päron, att inte värna rättstaten och internationell rätt. Ska vi göra detsamma? Ska vi istället för att hävda vår rättsliga grund för prövningen ge oss i kast med att spela rysk roulette. Där ingen är riktig säker på vilka grunder som gäller och när det smäller? Är det den nya socialdemokratiska hållningen? Skulle Sverige sagt nej till gasledningen bara för att hindra (s) ifrån att leka i sandlådan och försöka kasta grus på Carl Bildt? Vilka remissinstanser och sakliga grunder stöder Urban Ahlin sitt nej på? Gasledningen ligger inte i Svergies intresse skriver Ahlin - och hur blir detta en saklig grund enligt vår miljölagstiftning eller internationell rätt för att säga nej? Undrar också på vilka grunder den gamla socialdemokratiska regeringen röstade för att denna gasledning skulle ingå som ett viktigt europeiskt infrastrukturprojekt när det begav sig. Den gamla regeringen sa ja till detta TEN-projekt genom Östersjön. Då handlade det ju inte om miljöprövning - men då låg det uppenbart i svenskt intresse att rösta för projektet? På vilka grunder drog man den slutsatsen då? Att det var en socialdemokratisk regering?

Det finns mycket att säga om hur det rysk-tyska projektet kom till, om tillståndet i dagens Ryssland - ja till och med om toppmötet mellan EU och Ryssland. Men, detta är ovidkommande för den svenska regeringens prövning av projektet. När man sedan påstår att beslutet säljer ut svenska miljöintressen till förmån för rysk gas blir det patetiskt. Vattenfalls kolsatsning får mer konkurrens - men det är väl inte ett svenskt miljöintresse att slå vakt om Vattenfalls kolsatsning? Är det bättre för Östersjön eller svenska miljöintressen med fartygstransporter istället för ledning på havsbotten? Eller är det ett svenskt miljöintresse att ledningen dras på land i våra östra grannländer?

Inga kommentarer: