onsdag 10 juni 2009

Personvalet - en vinnare

Personvalet har diskuterats flitigt sedan införandet i full skala första EP-valet 1995. I de senaste valen har intresset minskat. Personvalet dör sotdöden har rubriker skrikit ut. I grundlagsutredningen hade vi intensiva diskussioner om personvalet...och vi nådde inte dit jag och centerpartiet ville - kompromissen är att sänka nivån i riksdagsvalet till den som gäller i både EP och kommun-/landstingsvalen - 5%.


I årets Europaparlamentsval finns det en tydlig vinnare - nämligen personvalet! Här har funnits många kampanjande och ett tydligt väljarintresse att kryssa. Nu visar resultatet att det gjort tydlig skillnad. Efter detta val har personvalet fått ett verkligt genombrott. Jag har kännt två tydliga strömningar i denna valrörelse - att personerna är viktiga och att ja- eller nej är en avklarad fråga. Mer sakfrågor än vanligt - med både ris och ros. Visst, det finns klara inslag av proteströster - både i valet och kryssen - men också det oftast baserat på sakfrågor. Men, visst finns det mer som rör sig under ytan - särskilt hos de som valt soffan(något att minnas medan tid är). Helt klart har personerna varit viktiga...vi ser det hos moderaterna, hos oss i centerpartiet men också hos de annars så personvalskritiska socialdemokraterna...Inger Segelström hade nog inte hälften av Maritas kryss sist det begav sig..

Och går vi till röstmagneten Marit så är det ingen tvekan om att det är Maritpartiet som dragit till sig rösterna. Fler personkryss än det totala antalet nya fp-röster...smaka på den Jan Björklund..Mer än dubbelt så många som nuvarande Europaministern Cecilia Malmström.
Sedan då Alf, han som går förbi förstanamnet med dubbel marginal. Ella Bohlin måste ha förstått och nog borde även Göran ha gjort det. Men de hoppades också på fler mandat tack vare Alf...Tänker på att KD nu fått en ny Lex Svensson att tänka på när de funderar över pesonval - och inte Ingvar denna gång ;)

För Centerpartiets del så har väljarna givit Lena ett tydligt stöd. Tack för det. För oss i partiet finns det som sagt skäl att fundera en hel del - över misslyckandet och hela kampanjen. Otydliga både i personfrofilering och sakfrågor kan jag väl tycka...men jag lyssnar stort just nu - både inåt och utåt.

1 kommentar:

Oscar Fredriksson sa...

Ett uppslag att spinna vidare på när det gäller att visa handlingskraft på integritetsområdet är att Tyskland verkar ha stannat för att pröva om datalagringsdirektivet är förenligt med konstitutionen och EKMR.

Tyskland har på grund av sin historia infört ett avsevärt mycket starkare konstitutionellt rättighetsskydd än i Sverige och nu ser vi en av vinsterna med detta. Jag vet att vi drev linjen om en författningsdomstol i grundlagsutredningen utan att få något gehör för detta, men nu kanske frågan återigen kan bli aktuell...

Jag har tidigare skrivit följande på Johan Linanders och Erik Hultins bloggar ang. datalagringsdirektivet och vidhåller att vi bör ta möjligheten till en rättslig prövning:

” Visst kan Sverige vägra att införa datalagringsdirektivet med hänvisning till att det strider mot Europakonventionen och Sveriges grundlag. Kommissionen kan då stämma Sverige för fördragsbrott inför EG-domstolen som gör en rättslig prövning av frågan. Utgången av en sådan rättsprocess går givetvis inte att uttala sig om på förhand men nog kan detta vara en strid väl värd att ta. Som jag ser skulle Sverige mycket väl kunna vinna framgång vid en rättslig prövning och då blir det kommissionen som får backa. Eftersom vi tyvärr saknar en författningsdomstol är EG-domstolen vår enda möjlighet att få till stånd en rättslig prövning. Vi bör ta denna möjlighet!”