måndag 29 juni 2009

Omräkning i Iran - ett kvitto...

Så har då Väktarrådet startat omräkning av röster i Iran. Hör och häpna 10% ska räknas om. Får man förmoda att de kretsar som räknas på nytt är noga utvalda för att bekräfta bilden. Att de redan kontrollräknats och godkänts som lämpliga för sin uppgift...Men oaktat det, det faktum att man räknar något på nytt får väl ändå ses som ett kvitto på att kritiken varit stark och slagkraftig från de so kräver att röster ska räknas, inte stjälas.

Det som nu händer i Iran är måhända både slutet på det vi vant oss vid och början på något nytt. OK, jag erkänner att det ligger lite önsketänkande bakom detta - men jag vill hoppas. Det är också starkt av Mossavi att inte acceptera den omräkning som nu sker. Det finns uppenbart - ibland de godkända - en klar opposition. Noterade att en stor grupp parlamentariker - inkl talmän - inte deltog i firandet av "presidentsegern"... Nog vore det klokskap att i vart fall ordna en andra valomgång - vilket redan planerats för...I annat fall blir det nog en tuff resa för den s k presidenten. Knappast en ledare som då kan tala med legitimitet.

Inga kommentarer: