fredag 20 februari 2009

EU-nämnd och intervjuer...

Solig fredag i Stockholm - men kall. Trist att det inte finns snö så jag kan få utlopp för min stora längtan efter längdåkningsskidor... Får väl nöja mig med att söka hitta tiden för att stavgå...det närmaste jag idag kan komma skidåkning.

Fredagen handlar annars rätt mycket om EU-nämnd inför GAERC - d v s utrikesministrarnas möte samt om möten inför en anställning av 2:e ombudsman i länet. Och - icke att förminska - administration som vi riksdagsledamöter har att hantera i smått som stort.

GAERC är som alltid intressant och dagens EU-nämnd inget undantag. Carl Bildts närvaro ökar intresset avsevärt. Noterade för egen del att det från socialdemokraternas sida lät mycket kring energisamarbetet inom EU men när man skrapade på ytan var det inget substansiellt. Detta var faktiskt riktigt intressant och gällde främst diskussionen om den Europeiska återhämtningsplanen. Inget objekt hade man annan mening om...återstår en del retorik för hemmapublik.

Men det är en intressant och mycket utmanande period vi befinner oss i och som vårt ordförandeskap kommer att möta. Noterar också att det kan bli en del spännande diskussioner av mer konstituionell art inför ordförandekspaet. Här är ju både Regeringesformen och Riksdagsordningen tydlig - regeringen skall fortlöpande inflrmera riksdagen om vad som sker och överlägga med utskotten i de frågor som utskotten bestämmer. Här finns också ett minoritetsskydd. Om regeringen funderar kring detta - och så verkar det - hoppas jag att utfallet inte leder till ett för riksdagen svårsmält recept. Vi får väl säkert anledning återkomma.

Raskt från detta till möte med sökanden till tjänst, trevligt och öppnande. Sedan gällde det att kasta sig över högarna och söka komma ikapp. Inte lätt och inte heller alltid så festligt. Men, man hittar ju ett och annat ;-)

Inga kommentarer: