torsdag 26 februari 2009

Atalanta och Dwait Isaak

Ännu en gång har vi avslutat ett sammansatt utskott mellan Utrikes och Försvar för att hantera ett förslag till internationell styrkeinsats. Denna gång har vi justerat operation Atalanta - 450 personer som mest utanför Somalias kust - under som längst fyra månader. Denna gång är det FN som begär stöd från EU för att stävja sjöröveri och väpnade rån till havs. Det har ju visat sig vara rätt lukrativt - inte minst efter att oljetankern togs. Få om någon, vill idag trafikera denna del av världen. Nu ska Sverige ställa upp för att säkra tillträde för transporter som genomförs av FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Program). Omkring 3,2 miljoner eller 43% av befolkningen är i akut behov av nödhjälp. Detta blir säkert tufft... En svår del i detta är vad som händer med ev tillfångatagna personer? För min del fungerar inte diplomatiska garantier som täckmantel för att överlämna någon till en regim som har blod på sina händer. Blod från både tortyr, omänsklig behandling coh dödsstraff. Här krävs tydliga direktiv till de våra som deltar. Hoppas verkligen att det blir så...Har ju sett en del oklarheter i dessa delar genom historien - den moderna.

Från detta till Eritrea verkar steget inte långt...men i realiteten något annat. Situationen för svenske Dawit Isaak är akut...var finns han, hur illa är hälsoläget? Vad kan vi som ledamöter göra i denna fråga..Alltid något och det diskuterade vi som bäst när det var dags för votering. Ett lustigt inslag som gladde mig och min bänkgranne under denna långa votering var att (s)-ledamöterna röstade ja till en motion av Mona Sahlin om utbildning i privatekonomi...;-)

Så från detta - träff med min äldsta dotter som har sportlov och sedan hälsa välkommen till möte med Andreas Carlgren ikväll - ännu en gång energi- och klimatuppgörelsen...

Inga kommentarer: