torsdag 19 februari 2009

Jag gillar Saab - men jag vill inte köpa hela bolaget med skattepengar

Själv kör jag gärna SAAB, det har blivit min bil. För närvarande en etanolbil som nu är snart ett år gammal i min ägo...och nu känner jag att risken är överhängande att detta blir min sista bil av detta märke. Men, det kan jag leva med. Tänker förstås på hur tufft det är för alla som berörs - direkt eller indirekt. Tänker också på kommunen, men vet att detta inte är första och inte heller sista gången som en kommun får ett så tufft läge. Andra har också klarat stora omställningar...

När jag hör krav från Sahlin och andra på att staten ska gå in med skattepengar och rädda SAAB så häpnar jag. Det är en sak att jag med mina pengar köper bilen - men att tvinga alla skattebetalare att köpa SAAB är inte försvarbart. Staten ska satsa framåt, inte på att hålla igång förlustverksamheter. Staten ska skapa förutsättningar för förnyelse av näringslivet - inte på att bevara det som inte är bärkraftigt. Det finns en överproduktion på marknaden, bilar som inte efterfrågas och då följer förändringar. Hindra inte dessa, men underlätta omställningen för människor som berörs.

Inga kommentarer: